Utsäde


Fördelar med utsäde från Swedish Agro


  • Certifierat utsäde - din garanti för likformighet, sortrenhet och korrekt betning.
  • Säker och flexibel produktion på moderna utsädesrenserier
  • Egen förädling via vårt systerbolag Nordic Seed, varifrån bl a de populära vetesorterna Mariboss och Torp kommer
  • Kort väg mellan forädling och lantbruk - säkra sorter som ständigt lever upp till ökade krav på kvalitets- och odlingsegenskaper