« Tillbaka


Pressmeddelande

2017-11-09

Kristianstadsortens Lagerhusförening och Swedish Agro etablerar gemensam spannmålsterminal i Åhus

Kristianstadsortens Lagerhusförening (KLF) och Swedish Agro har ingått avtal om att etablera en gemensam spannmålsterminal i Åhus. Genom att ingå detta avtal etableras ett 50/50 ägt bolag, Swedish Grain Terminal, som övertar KLFs befintliga aktiviteter i Åhus hamn. Kapaciteten kommer att utökas från ca 50 000 ton till 100 000 ton och den nya anläggningen förväntas att stå färdig till skörden 2019.

Pressmeddelande