Pressmeddelande

Kalmar den 3 februari 2017
 

Kalmar Lantmän integrerat på rekordtid

Danish Agrokoncernens svenska dotterbolag, Swedish Agro AB, övertog Kalmar Lantmän den 26 februari 2016 och skördar redan nu frukterna av en succéfylld och snabb integration. Swedish Agro AB uppnådde under 2016 en omsättning  på 1 miljard kronor och Kalmar Lantmän har varit inkonsoliderat under 10 månader av året. Swedish Agro levererar ett resultat på 15 miljoner kronor före skatt,  vilket enligt koncernchefen i Danish Agro, Christian Junker, är ytterst tillfredställande.

- Att lyckas integrera aktiviteter och medarbetare mellan två bolag samt flytta Swedish Agros huvudkontor till Kalmar är något, som kan ta lång tid och jag är därför väldigt nöjd med att kunna konstatera att vi i Sverige upplevt en friktionsfri och snabb integration, fått positiv respons från våra kunder samtidigt som vi lyckats uppnå ett tilfredställande resultat. Detta är en utmärkt prestation av våra svenska kollegor, säger han, och understryker att årets överskott inte minst skall ses i ljuset av bolagets avskrivningar på 29 miljoner kronor.

Köpet av Kalmar Lantmän öppnar enligt Swedish Agros VD, Björn Skogsberg, upp för en betydligt starkare position för Swedish Agro på den svenska marknaden och bolaget har nu access till ett unikt hamnläge, en utmärkt gödselterminal samt en av Europas modernaste foderfabriker med en kapacitet på ca 300.000 ton. För Swedish Agro innebär detta många spännande möjligheter, där den långsiktiga strategin är att utveckla aktiviteterna så att än fler lantbrukare kan och vill välja oss som sin långsiktiga och konkurrenskraftiga affärspartner. Han berättar vidare att Swedish Agro, för att stärka koncernens samlade affärserbjudande  framåt, även etablerar sig på samma lokationer som systerbolaget Swedish Agro Machinery AB.

Danish Agrokoncernen har sedan 2005 varit aktiv i Sverige, då koncernen för en rad svenska bolags räkning började koordinera inköp via inköpsbolaget DLA Agro Sverige AB. I dag omsätter DLA Agro Sverige ca 800 miljoner kronor. Sedan 2007 har Danish Agrokoncernen via dotterbolaget Vilomix Sweden AB, som omsätter ca 130 miljoner kronor, även varit aktiv inom premix- och mineralmarknaden och 2012 etablerades Swedish Agro AB. Danish Agrokoncernen har sedan 2010 dessutom ägt DAVA Foods Sweden AB, tidigare Svenska Lantägg, som omsätter ca 500 miljoner kronor. Sammanlagt innebär detta att Danish Agro under 2016 uppnått en koncernomsättning på den svenska marknaden om ca 2,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Junker

Koncernchef i Danish Agro

tlf. +45 2030 5101

Björn Skogsberg

VD i Swedish Agro

tlf. 070-5570625


Fakta om Danish Agrokoncernen.
Danish Agrokoncernens övergripande mål är att i nära samverkan med kunderna utveckla och leverera värdeskapande lösningar på gårdsnivå. Hemmamarknad utgörs av länderna kring Östersjön och där produceras och levereras bland annat spannmål, foder, fodermineraler, vitaminer, premixer, råvaror, utsäde, gödning och växtskyddsmedel till lantbruket. Koncernen representerar även en rad starka varumärken inom maskinhandeln samt driver en omfattande kedja av lantbruks- och fritidsbutiker. Danish Agrokoncernen sysselsätter ca 5000 medarbetare och kommer under 2017 uppnå en samlad omsättning på ca 41 miljarder kronor.

.