Pressmeddelande

Kristianstad/Kalmar den 9 november 2017
 

Kristianstadsortens Lagerhusförening och Swedish Agro etablerar gemensam spannmålsterminal i Åhus.

Kristianstadsortens Lagerhusförening (KLF) och Swedish Agro har ingått avtal om att etablera en gemensam spannmålsterminal i Åhus. Genom att ingå detta avtal etableras ett 50/50 ägt bolag, Swedish Grain Terminal, som övertar KLFs befintliga aktiviteter i Åhus hamn. Kapaciteten kommer att utökas från ca 50 000 ton till 100 000 ton och den nya anläggningen förväntas att stå färdig till skörden 2019.

KLF har sedan länge haft planen att modernisera och bygga ut den existerande verksamheten i Åhus och därför passar det ingångna avtalet perfekt in i KLFs strategi, enligt VD i KLF, Erik Wildt-Persson.

- Hamnen i Åhus är av stor strategisk betydelse för KLF och den har en potential, som vi nu till fullo kan utnyttja genom avtalet med Swedish Agro. Den gemensamma investeringen är ett uttryck för ekonomiskt ansvarstagande gentemot våra medlemmar och den säkrar att vi nu kan bygga den mest effektiva, moderna och flexibla anläggningen till gagn för svenska lantbrukare. Vi ser fram emot att komma i gång med byggnationen, säger han.

VD i Swedish Agro, Björn Skogsberg, är mycket nöjd med avtalet, som inte bara gagnar de två bolagen utan också svenska lantbrukare.

- Swedish Agro har en klar strategi, som bland annat skall skapa värde för lantbrukaren genom effektiv infrastruktur samt flera exportmöjligheter. Avtalet med KLF säkrar just ytterligare hamn- och lagerfaciliteter i ett starkt lantbruksområde. Detta ökar inte bara de två bolagens konkurrenskraft utan också den generella konkurrensen på den svenska marknaden till gagn för svenskt lantbruk. Vi är glada för den öppna och tillitsfulla dialog vi haft med KLF. Den har möjliggjort detta avtal, säger han.

Swedish Agro och KLF har under många år haft ett nära samarbete gällande inköp via DLA Agro Sverige. Swedish Agro sysselsätter 137 medarbetare och har huvudkontoret i Kalmar. KLF sysselsätter 30 medarbetare och har sitt huvudkontor i Kristianstad.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Skogsberg
VD i Swedish Agro

tlf. +46 (0)705-570625

 

Erik Wildt-Persson
VD i KLF

tlf. +46 (0)76-6298404

 

Pål Nilsson

Ordförande i KLF

Tlf. +46 (0)70-9679221

 

Søren Møgelvang Nielsen

Kommunikationsdirektör i Danish Agro

tlf. +45 2332 8274


Fakta om Swedish Agro:
Swedish Agro är en del av den internationella lantbrukskoncernen Danish Agro. Bolagets övergripande mål är att i nära samverkan med kunderna utveckla och leverera värdeskapande lösningar på gårdsnivå. Swedish Agro bedriver b.la handel med spannmål, foder, mineraler, vitaminer, premixer, råvaror, utsäde, gödning och växtskyddsmedel till lantbruket. Bolaget driver även en omfattande butiksverksamhet med inriktning mot lantbruk, trädgård, djurfoder, jakt och skog. Swedish Agros omsättning uppgår till ca 1.2 miljarder sek och bolaget har 137 medarbetare anställda.
 

Fakta om KLF
KLF, Kristianstadsortens Lagerhusförening, ägs av lantbrukare i Skåne och Blekinge. Föreningens mål är att skapa bästa möjliga lönsamhet i våra medlemars företag. Stark lokal förankring, effektiva spannmålsanläggningar och korta avstånd gör KLF till en konkurrenskraftig affärspartner för det sydsvenska lantbruket. KLFs omsättning uppgår till 600 miljoner SEK och vi är 30 anställda.