Delbetalningspriser skörd 2017

Delbetalningspriser skörd 2017


Gäller Leveransavtal/Spontanleveranser/Inlagringsavtal

Alla priser är kr/kg. Leveransorter Kalmar, Magi Lantbruk och Grimslöv.

Utbetalning ca 30 dagar efter leverans. Kvalitets- och ev fraktreglering sker på nedanstående priser innan utbetalning.

Gröda

Delbetalningspris
kr/kg

Kvarnvete 1,05
Vårvete kvarn 1,05
Fodervete 0,95
Maltkorn 1,20
Foderkorn 0,90
Grynhavre 1,05
Foderhavre 0,90
Kvarnråg 1,00
Foderråg 0,90
Rågvete 0,95
Foderärt 1,55
Åkerböna 1,55
Oljeväxter 2,70
Blandsäd 0,70