Slutpriser årets skörd

Årets skördeleveranspriser är klara och presenteras här nedan.

Slutpriser för 2017 års skörd

Notera att priserna inkluderar kontraktstillägg för de som valt att teckna Leveransavtal senast per den 31 maj 2017 och att det ingår en snittreglering för protein och falltal för höst- och vårvete i priserna.

Slutreglering och utbetalning sker per omgående.

Gröda

Slutpris 
Kr/100 kg

Rågvete 124
Foderhavre 104
Grynhavre 130
Foderkorn 117
Maltkorn 157
Raps 320
Vete, foder 133
Vete, kvarn 136
Vårvete 146
Foderråg 109
Åkerböna 180
Ärtor 180

 

För mer information, kontakta spannmålschef Mats Jönsson, telefon 072-745 07 76, mats.jonsson@swedishagro.se