Höstkorn


Frigg

  • 2-radskorn
  • Frisk sort med bra avkastning
  • Bra övervintring och normalstrålängd
  • Sås med fördel på lätta jordar

 

KWS Infinity

  • Hög proteinhalt
  • God övervintringsförmåga
  • Bra stråstyrka som kan odlas på alla jordar

 


Allt höstkornutsäde i storsäck är manganbetat.