Höstraps

 

DK Explicit
DK Explicit är en av marknadens bästa hybridsorter. Sorten har en hög oljehalt samt hög avkastning. Den lämpar sig väl för tidig till normal sådd då den har måttlig tillväxt på hösten. Sorten har god resistens mot drösning i samband med mognad. 

PR44D06
En dvärghybrid med hög oljehalt och tidig skörd. PR44D06 fungerar bra från tidig till normal sådd. Den visar ringa tendens till förväxning för invintring och har mycket god vinterhärdighet. I och med den goda vinterhärdigheten och tidiga mognaden finns möjligheten till längre såfönster.

PT 256
Stabil och högavkastande sort med 3 års genomsnittligt medelvärde på 104. Sorten är mycket lämplig för tidig sådd, då den har en måttlig hösttillväxt. Strålängden är medellång vilket gör den lämplig för 
direktskörd. PT256 har låg mottaglighet för svampsjukdomar.

Django – Linje Obet
Stabil och högavkastande linjesort med god vinterhärdighet och hög oljehalt. Sorten har en låg tendens att sträcka på hösten, även vid tidig sådd. Django har en låg växthöjd både vid blomning och skörd, vilket gör att sorten lämpar sig väl för direktskörd. Django har bra motståndskraft mot flera sjukdomar.

DK Exception
DK Exception liknar DK Explicit men har lite högre avkastning, kortare stjälk och en mycket god stjälkstyrka. Dess kompakta och lugna växtsätt på hösten gör att den lämpar sig för normal till tidig sådd. DK Exception har phoma- och drösningsresistens och detta i kombination med bra stjälkegenskaper ger förutsättningar för en säker och effektiv skörd.

SY Carlo
Utöver sin höga skördepotential har SY Carlo flera andra bra odlings-
egenskaper som gör att sorten passar mycket bra i hela det svenska odlingsområdet. SY Carlo har en mycket stabil övervintring och god motståndskraft mot flera sjukdomar.

SY Alibaba
SY Alibaba är en frisk sort med flexibelt såfönster för bra rotutveckling på hösten samt bra vinterhärdighet. Sorten är klumprotstolerant och har mycket bra motståndskraft mot flera svampsjukdomar.

Compass
Compass är en hybrid med mycket hög råfetthalt och fröskörd, vilket gör att den tillhör de bästa sorterna. Övervintringen är också god i de nordiska förhållandena, och passar bra i södra och mellersta Sverige. Compass är relativt lång men den har en utmärkt stjälkstyrka.

Butterfly EKO

 

Nedladdning text

Höstraps 2018

Ladda ner produktblad