Höstvete

Fodervete:


Kalmar (produktblad)

 • Hög avkastning och bra stråstyrka
 • Hög resistensprofil
 • Kan odlas på alla jordtyper
 • Bra vinterhärdighet och är av bestockningstyp
 • Bör ej odlas på vattensjuka arealer

 

Mariboss

 • Högavkastande fodervete som varit med flera år
 • Robust, frisk med bra stråstyrka och långt strå
 • Lämpar sig att så på de flesta jordar

 

Torp

 • Högavkastande fodervete som har legat i odling ett par år
 • Lämpar sig för tidig sådd
 • Frisk sort med bra stråstyrka och kort strå
   

Kvarnvete:


Praktik

 • Bra avkastning med medeltidig mognad
 • Kortvuxen med bra stråstyrka
 • Hög proteinhalt och högt falltal

 

Ellvis

 • Gammal trotjänare
 • Bra övervintring och medelavkastning
 • Medellångt strå med bra stråstyrka
 • Har hög proteinhalt och högt falltal

 

Julius

 • God avkastning och mognar något senare än medel
 • Bra övervintring, långt strå med bra stråstyrka
 • Har stor kärna, hög proteinhalt och högt falltal

 

RGT Reform

 • Bra övervintring
 • Något kortare strå och bra stråstyrka
 • Hög rymdvikt, tusenkronsvikt och högt falltal

 


FRÖBEHANDLING MED MIKRONÄRING PÅ UTSÄDET

Swedish Agro kan som föregående år erbjuda er som kunder att få möjlighet att köpa en del utsäde "betat" med MANGAN 

Dock krävs att det beställs innan 1 augusti. Det kan beställas i följande vetesorter: Mariboss, Praktik, Ellvis och Julius.

Mikronäringsbehandlat utsäde kan vara aktuellt i alla stråsädesgrödor. Många faktorer påverkar behovet, bl a gröda, jordart, jordbearbetningssystem, jordanalyser, pH, mullhalt, jordtemperatur o s v.

I de flesta fall så motsvarar en behandling av utsädet en sprutning. Har man extrema behov, så kan man tvingas till kompletterande sprutningar.