Havre

Sorter

 

 

Symphony – gryn/foder

  • Symphony är en relativt ny sort på marknaden och har hävdat sig bra i avkastningsförsök. Ofta håller den genomsnitt i avskastning.
  • Symphony har en god resistens mot mjöldagg och det är inte alltid växtskyddsinsatser varit lönsamma.
  • Symphony har ett långt styvt strå men liten tendens till liggsäd.
  • Skalandelen är låg och kan därför användas som grynhavre, men sorten odlas också mycket som foderhavre.

 

Belinda – foder

  • Belinda är en mycket högavkastande sort som i första hand är tänkt som en foderhavre.
  • Swedish Agro är intresserade av att köpa sorten som industrihavre, vilket gör sorten mycket intressant.
  • Sorten är odlingssäker med tidig mognad, medellångt strå och bra stråstyrka. Belinda är en relativt frisk sort.

 

Galant – gryn

  • Galant är en högavkastande grynhavre med mycket bra grynkvalitet.
  • Galant har bra stråstyrka och liten risk för strå-brytning. Sorten mognar medeltidigt.
  • Rymdvikten är hög för sorten.

 

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare.