Swedish Agro Machinery

Swedish Agro Machinery AB började sin verksamhet som CLAAS nya distributör i Sverige  den 1 oktober 2016 och övertog det fulla marknadsansvaret för landet i slutet av mars 2017. Ett nytt försäljnings- och servicenätverk är bildat baserat på åtta regionala CLAAS kompetenscenter, vilka kommer att fungera som en viktig länk till CLAAS fabrikerna.

Till hemsidan