Välkommen till Swedish Agro AB

Swedish Agro är en del av den internationella lantbrukskoncernen Danish Agro. Swedish Agro är koncernens svenska dotterbolag och etablerades år 2011. Bolaget har sedan dess utvecklats från att enbart vara specialiserat på försäljning av insatsvaror inom växtodlingsområdet till att nu vara en komplett leverantör till våra kunder.

Swedish Agro har nått nya höjder

Se den speciella monteringen av den 21 m breda logotypen och ett 10 m högt varumärke på vår foderfabrik i Kalmar hamn samt den härliga utsikten från den 60 m höga foderfabriken.
 

Vår verksamhet

Vi bedriver försäljning av insatsvaror inom växtod­lingsområdet, säljer kalk, smörjolja och ensileringsplast, köper och säljer spannmål, oljeväxter och trindsäd. Genom förvärvet av Kalmar Lantmän år 2016 har verksamheten kompletterats med tillverkning och försäljning av foder samt en butiksverksamhet med inriktning mot lantbruk, trädgård, djurfoder, jakt och skog. Huvudkontoret ligger i Kalmar, där vi också är ägare till en av Europas modernaste foderfabriker.

Vårt mål är att i nära samverkan med kunden utveckla och leverera vär­deskapande lösningar på gårdsnivå. Swedish Agro skall med en klar strategi fortsätta att utvecklas som komplett leverantör, för att därigenom ytterligare stärka bolagets position på den svenska marknaden. Genom långsiktighet, kvalitet och lönsamhet skall Swedish Agro vara representerat i alla geografiskt viktiga områden. Vi vill också vara en betydande aktör inom spannmålshandeln, såväl i Sverige som på export.