Utsäde


Fördelar med utsäde från Swedish Agro
 

  • Certifierat utsäde - din garanti för likformighet, sortrenhet och korrekt betning.
  • Säker och flexibel produktion på moderna utsädesrenserier.
  • Egen förädling via vårt systerbolag Nordic Seed, varifrån bl.a. de populära vetesorterna Mariboss och Torp kommer.
  • Kort väg mellan förädling och lantbruk - säkra sorter som ständigt lever upp till ökade krav på kvalitets- och odlingsegenskaper.

Höstutsäde

Höstraps

Vårutsäde

Majs

Bli utsädesodlare

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare.