Slutpriser årets skörd


December 2021

Härmed presenteras årets slutpriser för leveransavtal som täcker skördeperioden juli - sept 2021

Priserna presenteras fritt levererat våra anläggningar för mottagning av spannmål, oljeväxter, trindsäd och majs. Inga ortskorrigeringar görs vid leveranser till någon av våra anläggningar. Samtliga konventionella grödor köper vi och dessa kan samtliga levereras till våra anläggningar.

Marknadspriserna har under skördeperioden varit stigande, och denna trend har efter skördeperiodens slut fortsatt.

Slutavräkning enligt nedan priser sker per omgående.

Notera speciellt att:

  • Grynhavre betalar vi för hela volymen och tillämpar inte avdrag för rensutbyte
  • Vi betalar tillägg för hög proteinhalt och falltal i fodervete
  • Vi köper åkerbönor och foderärter såväl i skörd som på eftersäsong


När du säljer din spannmål till oss finns några olika möjligheter som kan fördelas enligt följande:

  • Leveransavtalet med  en kontrakterad volym i skörd. Delbetalning vid leverans och slutbetalning i december skördeåret.
  • Inlagringsavtal med leverans vid skörd, delbetalning vid leverans, där du sedan själv väljer när varan slutligt säljs i sin helhet eller i delposter till oss.
  • Fastprisavtal med en uppgjord kvalité, leveransperiod och pris, i skörd och efter skörd.


Ovan avtalsvarianter kan kontrakteras på volym och tid enligt våra förutsättningar och dina önskemål – välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig gärna!

Slutpriser för 2021 års skörd

 

Artikel Sverige Värmland
Kvarnvete 2,00 1,88
Vårvete Kvarn 2,45 2,29
Fodervete 1,94 1,74
Maltkorn 2,25 2,09
Foderkorn 1,75 1,64
Grynhavre 2,05 1,93
Foderhavre 1,55 1,38
Råg 1,60 1,54
Rågvete 1,75 1,59
Foderärt 2,23 2,07
Åkerböna 2,35 2,19
Oljeväxter 5,31 5,06
KRAV Kvarnvete 2,94 2,78
KRAV Vårvete 3,24 3,08
KRAV Fodervete 2,44 2,28
KRAV Foderkorn 2,34 2,18
KRAV Maltkorn 2,74 2,58
KRAV Foderhavre 2,04 1,88
KRAV Foderärt 4,61 4,45
KRAV Åkerböna 5,11 4,95
KRAV Oljeväxter 8,85 8,69
KRAV Rågvete 2,26 2,10
KRAV Råg 1,76 1,60
KRAV Grynhavre 2,35 2,19

 

Priserna som redovisas är inklusive kontraktstillägg för dem som tecknat ett leveransavtal med oss senast den 15 juni 2021. Fodervetepriset är inklusive vid första avräkningstillfället gjorda tillägg för proteinhalt över 12,5% och falltal över 230 sek.