Cropline – Villkor för datahantering

 

Vid beställning av Cropline-åtkomst accepteras Swedish Agros Integritets- och cookiepolicy (swedishagro.se), som beskriver hanteringen av dina personuppgifter i Cropline-plattformen.


Ansvarsfriskrivning
Swedish Agro gör endast plattformen och de tjänster/analyser/data som finns där tillgängliga som den är och existerar. Dessa är endast vägledande verktyg. Kunden är själv ansvarig för de slutsatser och handlingar han gör utifrån sådana uppgifter, eftersom uppgifterna endast kan ligga till grund för slutsatser eller handlingar utifrån kundens egen tolkning av dessa. Swedish Agro utgår från att data från de köpta tjänsterna och analyserna endast används av professionella och kompetenta personer. Kunden ansvarar för de åtgärder han vidtar till följd av de vägledande rekommendationerna.

Swedish Agro frånsäger sig allt ansvar i relation till användningen av data från köpta tjänster och analyser, inklusive för driftsförluster, produktionsförluster, följdskador eller andra indirekta förluster, förlust av data eller andra förluster till följd av kundens användning av det tillgängliga analyser/rekommendationer/data.

Swedish Agro frånsäger sig även allt ansvar i förhållande till användningen av tjänster/analyser/data i samband med ersättnings- och försäkringsärenden, där applikationen och de tjänster/analyser/data som finns däri används som bevis.

Ovanstående ansvarsfriskrivning och begränsningar gäller även för allt produktansvar, såvida inte tvingande lagbestämmelser förhindrar sådana friskrivningar och begränsningar. Begränsningarna gäller inte i den mån Swedish Agro kan ha agerat grovt oaktsamt eller uppsåtligen.

 

Gå tillbaka till swedishagro.se/cropline