Fårfoder


Basen i får-/lammproduktion är ett bra, tidigt skördat grovfoder. Med det menar vi ett grovfoder med högt protein- och energiinnehåll, god smaklighet och hygienisk kvalitet samt tillräckligt mycket fibrer. Det är bra om du analyserar innehållet, då blir det lättare att komplettera med ett lämpligt kraftfoder.

Fårfoder Glänsa

 

Glänsa Tacka Fiber - färdigfoder

Glänsa Tacka Fiber är ett färdigfoder, framtaget för att komplettera en lägre nivå smältbart grovfoder i foderstaten. Fodret innehåller en hög andel fiber för att bibehålla våmmens normala funktion och djurets idissling även vid en lägre nivå grovfoder. Protein, stärkelse och fett är i nivå för en god balans i foderstaten. Vid utfodring - komplettera med mineralfoder från vårt sortiment för får. Glänsa Tacka Fiber innehåller inget tillsatt koppar utan endast mängden koppar från råvarorna, det vill säga max 10 mg/kg foder. Produkten finns både som bulkvara och säckvara.

 

Glänsa Lamm intensiv - färdigfoder

Ibland finns det behov av  mer protein för att lammen ska nå en hög muskeltillväxt och bli klara i tid. Glänsa lamm intensiv är framtagen för att komplettera ett grovfoder som tillför energi men som behöver kompletteras med mer protein. Fiberinnehållet och kvalitén har anpassats så att vommen klarar av en stor andel kraftfoder och lammen får en bra träckkonsistens. Råvaruinnehållet förebygger urinsten även på de snabbväxande lammen. Det finns inget tillsatt koppar i fodret och mängden koppar från råvarorna är max 10 mg/kg. Halten av vitaminer och spårelement är anpassade för en hög tillväxt. Finns som bulkvara.

 

Glänsa Lamm - färdigfoder

Små lamm har en imponerande tillväxtpotential och erbjuder du Glänsa Lamm redan i lammkammaren tar du verkligen tillvara på växtkraften. Genom en ännu bättre proteinkvalitet och mer näring i form av stärkelse växer lammen snabbt på mindre mängd foder. Fiberinnehållet och kvalitén har anpassats så att vommen klarar av en stor andel kraftfoder och lammen får en bra träckkonsistens. Råvaruinnehållet förebygger urinsten även på de snabbväxande lammen. Det finns inget tillsatt koppar i fodret och mängden koppar från råvarorna är max 10 mg/kg. Halten av vitaminer och spårelement är anpassade för en hög tillväxt. Finns både som bulkvara och som säckvara.

 

Glänsa Lamm låg - färdigfoder

Lamm kan behöva olika typer av kraftfoder vid olika tidpunkter. Med Glänsa Lamm låg kan du variera foderintensiteten under tillväxten. I vårlammproduktionen är förbrukningen av kraftfoder som störst under den sena delen av uppfödningen. Har du svårt att utfodra med fri tillgång på slutet eller har problem med låga slaktvikter kan du sänka intensiteten med Glänsa Lamm låg. Det gör att du får en senare slaktmognad och kan nå högre slaktvikt utan att fetthalten i slaktkroppen blir för hög.

För dig som har vinterlamm passar Glänsa Lamm låg mycket bra. Vinterlamm är äldre och har andra behov. Om de har utfodrats med låg intensitet under en del av hösten kan de behöva slutgödas innan de går till slakt under vårvintern. Glänsa Lamm låg har en fiberkvalité som gör att fodret passerar långsammare genom vommem. Lammen utnyttjar den näring som finns i fodret bättre.

Råvaruinnehållet förebygger urinsten på bagglammen eftersom de kan vara väldigt känsliga. Det finns inget koppar tillsatt i fodret och mängden koppar från råvarorna är max 10 mg/kg. Halten av vitaminer och spårelement är anpassade till lammens behov. Finns som bulkvara.

 

Glänsa  FårX - koncentrat

Med hjälp av Glänsa FårX koncentrat kan du göra en blandning av din egen spannmål som håller en proteinkvalité, fetthalt, rätt vitamin- och spårelementinnehåll som dina tackor behöver. Använder du ett koncentrat i foderstaten är det viktigt att du analyserar alla dina fodermedel. Har du ingen analys, blanda spannmål och Glänsa FårX 50/50. Det finns inget tillsatt koppar i fodret och mängden koppar från råvarorna är max 12 mg/kg. Finns både som bulkvara och som säckvara.


Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare