Värphöns


Förstklassigt foder för våra högproducerande värphöns

Dagens värphöns är riktiga elitidrottare som ställer stora krav på bra utfodring för att kunna prestera på topp. Vi erbjuder foderlösningar både för dig som utfodrar med fullfoder och för dig som utfodrar med egen spannmål tillsammans med koncentrat. Våra foderprogram är väl anpassade för dagens värphybrider och i vår moderna foderfabrik i Kalmar har vi stor flexibilitet i fodersortimentet. Vi följer trender och drar nytta av våra internationella samarbetspartners för att ständigt ligga i framkant och utveckla vårt sortiment.

Färdigfoder


Vi erbjuder flexibla foderlösningar anpassade efter hönans och gårdens behov. Oavsett hybrid ställer dagens värphönor stora krav på välanpassat foder av god kvalitet för att vara hållbara och välmående över tid. 

 • Värp förvärp
  Ges som första foder till unga värphöns i den kritiska perioden mellan 16-18 veckors ålder. Fodret är anpassat för att ge hönan en bra värpstart.
 • Expand 1
  Näringstätt helfoder som ger värphönsen allt de behöver från 18 veckors ålder. Första steget i fasutfodring för värphöns.
 • Expand 2

  Anpassat näringsinnehåll för att ge högproducerande värphöns allt de behöver när äggvikten gått över 60 gram. Andra steget i fasutfodring för värphöns.

 • Expand 3

  Ett foder som är anpassat för bibehålla god kvalitet på äggskalen och hämma äggvikten mot slutet av värpperioden. Tredje steget i fasutfodring för värphöns.

Behov av mer kalk i fodret?

I vår moderna foderfabrik har vi möjlighet att tillsätta kalk i fodret samt utanpå, genom att coata pelletsen med snäckskal.

Extra gula gulor?

Vi har ett foderprogram som ger extra gula gulor som vi kallar för Expand SOL.

Sojafritt?

Alla Expand-foder går att få som sojafria.

Modern foderfabrik

Tack vare att vi maler varje foderråvara för sig (komponentförmalning) kan vi styra fodrets struktur och skapa hållbara pellets och homogena müslifoder med låg andel mjöl.

Flexibel struktur

Oavsett om du vill ha pellets, müslifoder eller pelletskross har vi lösningen för dig.
 

Koncentrat


Våra värpkoncentrat finns i två olika varianter för ökad flexibilitet på gårdsnivå. Koncentrat används av dig som tillsätter egen spannmål och kalk eller snäckskal på gården.

 • Natus 45
  Koncentrat som blandas på gården med 45% spannmål. Kan ges under hela värpperioden eller som del i fasutfodring.
 • Natus 60
  Koncentrat som blandas på gården med 60% spannmål. Kan ges under hela värpperioden eller som del i fasutfodring.
   

Livkycklingfoder


För livkyckling finns tre olika foder att använda i ett trefasprogram där varje foder är anpassat för kycklingens behov fram till värpstart.
 
 • Debut prestart
  Ger kycklingen rätt start med högt proteininnehåll och små pellets. Utfodras från start till 3-3,5 veckors ålder.
 • Express start
  Väl anpassat helfoder till livkycklingar mellan 3-7 veckors ålder.
 • Express tillväxt
  Anpassat för unghönsens behov fram till värpstart vid cirka 16 veckors ålder.

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare