Värpfoder


 

Färdigfoder


Förvärp 16,5 är ett helfoder avsett för livkyckling.

Förvärp är ett helfoder avsett för livkyckling.

Expand 1 är ett helfoder till värphöns. Fodret ingår i ett fasfoderprogram och är det mest näringstäta fodret, rekommenderas som första foder till höns.

Expand 2 är ett helfoder till värphöns. Fodret kan ges som första foder eller som del i ett fasfoderprogram.

Gallus 1 är ett helfoder till värphöns, som är avsett att användas från 16-17 veckors ålder fram till ca 45 veckor i ett fasfoderprogram. Fodret innehåller krossat ostronskal för att säkra ett tillräckligt upptag av kalcium.

Gallus 2 är ett helfoder till värphöns, som är avsett att användas från ca 45 veckors ålder i ett fasfoderprogram fram till värpperiodens slut. Fodret innehåller krossat ostronskal och har en hög halt av kalcium för att säkra äggens skalkvalitet i den senare värpperioden.
 

Koncentrat


Natus 45 är ett kompletteringsfoder till värphöns. Fodret kan ges under hela värpperioden.

Natus 60 är ett kompletteringsfoder till värphöns. Fodret kan ges under hela värpperioden, företrädesvis från 30 veckors ålder till slakt.

Gårdsanpassat foder är ett foder som är anpassat till gårdens produktion där vi kan göra ett unikt recept som passar dina djur.

 

Har du frågor om vårt sortiment?


​Kontakta försäljningschef foder, Conny Kalmteg, på 070 - 550 46 78.