Vi har ett eget heltäckande fodersortiment till din djurproduktion. Våra foder är anpassade för att ge dig en effektiv och lönsam produktion. Fodret tillverkas i vår nya foderfabrik i Kalmar. I sortimentet finns färdigfoder, koncentrat, premixer, mineraler och tillskott.

Vi erbjuder analystjänster för spannmål som produceras på den egna gården.

Vi följer i stort återanskaffningspris på de råvaror som ingår i fodertillverkningen, men kapar de största topparna både vad det gäller högsta och lägsta råvarupriserna.

Som kund kan du välja mellan två olika prismodeller beroende på vilken strategi du tagit i ditt företag.

1. Dagspris uppdateras minst 1 gång per månad.
2. Bundet pris i 3 alternativt 6 månader.

Villkor: 
Minsta kvantitet för 3 månader är 30 ton
Minsta kvantitet för 6 månader är 60 ton

Se våra Försäljningsvillkor Foder

Ring din säljare för mer information eller vår Kundtjänst 0480-611 11.