Våra foder är anpassade för att ge dig en effektiv och lönsam produktion. Kronan är en av Europas modernaste foderfabriker. I sortimentet finns färdigfoder, koncentrat, premixer, mineraler och tillskott.

Vi erbjuder analystjänster för spannmål som produceras på den egna gården.

Som kund kan du välja mellan två olika prismodeller beroende på vilken strategi du tagit i ditt företag.
1. Dagspris uppdateras minst en gång per månad.
2. Bundet pris i upp till 12 månader.

Se våra Försäljningsvillkor Foder

Ring din säljare för mer information eller vår kundtjänst på 0480-611 11.