Livkycklingfoder

För livkyckling finns det tre olika foder att användas i ett trefasprogram. Fodren har en kraftfull sammansättning för att ge den dagsgamla kycklingen en perfekt start.

Foder som ingår

Debut är ett helfoder för livkycklingar. Det är startfodret som lägger grunden till hönans framtida äggproduktion. Utfodras från dagsgammal till 3 - 3,5 veckors ålder.

Express är ett helfoder för livkycklingar. Fodret ges företrädesvis från vecka 3 till ca 7 veckors ålder.

Express Tillväxt är ett helfoder till livkycklingar. Fodret ges företrädesvis från ca 7 veckors ålder till ca 16 veckors ålder.