Värpfoder

 

 

Färdigfoder

Förvärp 16,5 är ett helfoder avsett för livkyckling.

Förvärp är ett helfoder avsett för livkyckling.

Expand 1 är ett helfoder till värphöns. Fodret ingår i ett fasfoderprogram och är det mest näringstäta fodret, rekommenderas som första foder till höns.

Expand 2 är ett helfoder till värphöns. Fodret kan ges som första foder eller som del i ett fasfoderprogram.

Gallus 1 är ett helfoder till värphöns. Fodret kan ges under hela värpperioden eller som del i ett fasfoderprogram.

Gallus 2 är ett helfoder avsett för värphöns. Det är ett fasfoder och utfodras som slutfoder i värpperioden.

 

Koncentrat

Natus 45 är ett kompletteringsfoder till värphöns. Fodret kan ges under hela värpperioden,

Natus 60 är ett kompletteringsfoder till värphöns. Fodret kan ges under hela värpperioden, företrädesvis från 30 veckors ålder till slakt.

Gårdsanpassat foder är ett foder som är anpassat till gårdens produktion där vi kan göra ett unikt recept som passar dina djur.