Proteinfodermedel


Sojamjöl

 • Sojamjöl är det mest vanliga proteinfodermedlet till grisar. Proteinhalten ligger kring 45% och proteinkvalitén är god. Energihalten är hög och smakligheten är god.
 • Sojamjöl kan användas som enda proteinkälla till samtliga djurgrupper.
 • Sojamjöl kan levereras med flakbil, i småsäck eller i storsäck.


Fiskmjöl

 • Fiskmjöl har en mycket hög proteinhalt, 71%, och har en mycket bra aminosyrakvalité.
 • Fiskmjöl används främst till smågrisar eftersom smakligheten är mycket god.
 • Till suggor och slaktsvin kan fiskmjöl användas i begränsad omfattning.
 • Fiskmjöl levereras i småsäck eller storsäck.


Sojaproteinkoncentrat

 • Sojaproteinkoncentrat är baserat på processat sojamjöl där de antinutritionella substanserna är reducerade.
 • Sojaproteinkoncentrat håller en hög proteinhalt och tack vare tillverkningsprocessen är smältbarheten på proteinet mycket bra.


Potatisprotein

 • Potatisprotein är ett mycket smakligt proteinfodermedel som håller en hög proteinhalt.
 • Proteinkvalitén är mycket bra och proteinet har en hög smältbarhet.