Färdigfoder Nöt


Vårt färdigfoder heter GRUNDA och tillverkas i vår foderfabrik Kronan i Kalmar - en av Europas modernaste foderfabriker.

 

Grunda Fiber är ett färdigfoder för mjölkkor som innehåller en högre nivå av fiber för att behålla kons normala våmfunktion, vid exempelvis låg andel grovfoder i foderstaten. Protein, stärkelse och fett är även i nivå för en god balans i foderstaten. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med annan nötprodukt. Komplettera foderstaten med mineralfoder från vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Glänsa NDF är ett färdigfoder för ungdjur men som även går utmärkt att använda som ett baskraftfoder till mjölkkor. Fodret innehåller en högre nivå av fiber för att behålla en normal våmfunktion, vid exempelvis låg andel grovfoder i foderstaten. Protein, stärkelse och fett är även i nivå för en god balans i foderstaten. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med annan nötprodukt. Till högmjölkande kor rekommenderar vi att kombinera fodret med en giva av något av våra Toppa koncentrat. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder från vårt sortiment.

Grunda 170 är ett färdigfoder för mjölkkor. Det har en sammansättning som kompletterar ett mycket bra och lättsmält grovfoder eller högkvalitativt bete. Grunda 170 innehåller mycket fibrer och protein av bra kvalitet, vilket i kombination med bra grovfoder/bete ger en bromsande effekt i vommen. Tack vare en längre uppehållstid i vommen hinner mikroberna med och effektiviteten i vommen förbättras. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda 190 är ett färdigfoder för mjölkkor. Fodret är anpassat till grovfoder av normal kvalitet. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med annan Nötprodukt. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda 191 är ett färdigfoder för mjölkkor som används när kvaliten på grovfodret är sämre och fiberinnehållet/fiberkvalitet kan tänkas påverka konsumtionsförmågan negativt. Används då Grunda 220 ger för mycket protein i den totala foderstaten. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda Kalmar är ett färdigfoder för mjölkkor. Fodret bidrar med en hög andel våmlöslig fiber till foderstaten. Den lättlösliga fibern i fodret består av betfiber och eftersom fodret har en lägre nivå av stärkelse, går Grunda Kalmar därför bra att kombinera med en del egen spannmål i foderstaten. Grunda Kalmar balanserar även foderstater med hög andel lättlösligt protein i ensilaget eller tidiga sommarbetet betet. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med en annan Nötprodukt. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder från vårt sortiment.

Grunda 192 är ett färdigfoder för mjölkkor som kan väljas när grovfodret är sent skördat med låg råproteinhalt. Grunda 192 kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med andra produkter i nötsortimentet. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda Adda 195 är ett färdigfoder för mjölkkor. Fodret innehåller en högre nivå av stärkelse och protein av bra kvalitet för att motsvara en hög produktion, men även behov som uppstår då exempelvis grovfoder i stora mängder av medel eller hög kvalitet ingår i foderstaten. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med annan nötprodukt. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda 210 är ett färdigfoder för mjölkkor. Fodret är anpassat till grovfoder med normal fiber och lägre proteinhalt, men även exempelvis tillsammans med proteinkrävande Hp-massa och majsensilage. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med annan Nötprodukt. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda 220 är ett färdigfoder för mjölkkor. Fodret innehåller lättsmält fiber och mycket protein. Fodret är anpassat till grovfoder av lägre kvalitet där fiberinnehållet kan tänkas påverka konsumtionsförmågan negativt. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med annan nötprodukt. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda 230 är ett färdigfoder för mjölkkor med bättre pelletskvalitet som passar till ett grovfoder med lågt proteininnehåll och en medelbra fiber. Grunda 230 passar ofta bra till HP-massa och majsfoderstater. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda 240 är ett färdigfoder för mjölkkor som används när grovfodret inte ger tillräckligt mycket protein eller när HP-massa eller majsensilage utgör en betydande del av grovfodergivan. Grunda 240 har en neutral fiberkvalitet. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda 250U är ett färdigfoder för mjölkkor. Fodret är anpassat till grovfoder med lägre proteinhalt, men även exempelvis tillsammans med proteinkrävande Hp-massa och majsensilage. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med annan Nötprodukt. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag. Produkten innehåller Urea.


Fetthaltshöjande foder


Grunda Mega 180 är ett färdigfoder för mjölkkor. Fodret är anpassat till ett grovfoder som har normal fiberinnehåll med en lätt nedbrytbar till  normal  fiber. Fodret  innehåller en hög nivå av vomstabilt fett samt extra tillsatt metionin för att matcha en hög mjölkproduktion. Fodret kan användas som enda kraftfoder, eller i kombination med annan nötprodukt. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda Mega 200

Grunda Mega 211 är ett färdigfoder för mjölkkor som kompletterar egenskaperna hos ett grovfoder med en lätt nedbrytbar fiber och en normal proteinhalt. Innehåller en högre andel av vomstabilt fett. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda 220 Mega är ett färdigfoder till mjölkkor som tillhör till vårt sortiment av fetthaltshöjande foder. Fodret är även anpassat till ett grovfoder av lägre kvalitet där fiberinnehållet kan tänkas att påverka konsumtionsförmågan negativt. Fodret innehåller en hög andel av våmskyddat fett och en del av stärkelsen i fodret är ersatt av betfiber. Grunda 220 Mega är ett av våra premiumfoder som både hjälper korna att bibehålla en hög mjölkavkastning eller att förbättra halter. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med annan nötprodukt. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder från vårt sortiment.


Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare.