Kalv- och ungdjursfoder


Ge den lilla kalven en bra start i livet. Använd kalvens tillväxtförmåga när underhållsbehovet är litet och tillväxtpotentialen stor. Vi har ett komplett fodersortiment till växande djur, från den lilla kalven och hela vägen framåt.

Glänsa NDF - Med mer fiber 
Glänsa NDF är ett färdigfoder för ungdjur som innehåller en högre nivå av fiber för att behålla en normal våmfunktion, vid exempelvis låg andel grovfoder i foderstaten. Protein, stärkelse och fett är även i nivå för en god balans i foderstaten. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med annan nötprodukt. Komplettera foderstaten med mineralfoder från vårt sortiment. 

Glänsa Kalv - Ger kalven den bästa starten  
Glänsa Kalv är ett vidareutvecklat kalvkraftfoder med hög smaklighet och med råvaror anpassade till den unga kalven. Kalven som i början är enkelmagad innan vomfunktionen är utvecklad har helt andra krav på råvaruegenskaper än en idisslare med utvecklad vomfunktion. Egenskaper i Glänsa Kalv ger även förutsättningar för att minska problem med mag- och tarmstörningar.

Glänsa Muskel - Till snabbväxande ungdjur
Glänsa Muskel är ett färdigfoder för intensiv köttproduktion med sikte på snabb tillväxt. Glänsa Muskel passar till köttproducerande djur i alla åldrar. Vid valet av kraftfoder är det främst ålder och intensitet i uppfödningen som har störst betydelse. Glänsa Muskel är optimerad för ett högre innehåll av strategiska aminosyror, vilket gör det möjligt att bättre utnyttja djurens tillväxtpotential när muskelansättningen är som störst. Komplettera med salt och mineraler vid behov.

Glänsa Atlet - Till normalväxande ungdjur och slutgödning
Glänsa Atlet är ett färdigfoder avsett till växande djur där kravet på tillväxtintensiteten är av medelnivå. Glänsa Atlet har en högre stärkelseandel och passar därför även efter att de intensivt uppfödda köttdjuren passerat sin tillväxtoptimum efter ca 8-10 månaders ålder beroende på ras. Glänsa Atlet passar även utmärkt till slutgödning av slaktkor som behöver öka hullet innan slakt. Komplettera med salt och mineraler vid behov.

Glänsa Kviga - Basfoder till kvigor och ungdjur
Glänsa Kviga är ett färdigfoder som i första hand ges till kvigor och ungdjur. Glänsa Kviga har en råproteinhalt som passar till normal utfodringsintensitet och fungerar bra tillsammans med grovfoder av medel till god kvalitet. Komplettera med salt och mineraler vid behov.

Kalv I-Form - Ett unikt kraftfoder anpassat till spädkalvens särskilda behov
Ett tidigt intag av kraftfoder är viktigt för att spädkalvar snabbt ska utvecklas till idisslare. Spädkalvens outvecklade våm ställer mycket höga krav på smaklighet och smältbarhet på spädkalvfodret. Råvarorna i Kalv I-form är utvalda med omsorg för att ge ett smakligt foder som tidigt stimulerar våmmens utveckling. Kalv I-Form innehåller förutom korn och havre bl a sojamjöl, linfrökaka, potatisprotein och bryggerijäst. För att ytterligare stimulera ett tidigt intag är Kalv I-form pelletterad i 3 mm pellets. Kalv I-Form finns som säckvara i helpall eller storsäck.

Glänsa Kompax - Koncentrat till växande ungnöt
Glänsa Kompax är ett koncentrat till växande ungnöt. Blanda in 25-50 % i spannmålen beroende på tillväxtkrav och grovfodermängd/kvalitet. Komplettera med salt och mineraler vid behov.

Kalvmix - Ett unikt koncentrat till spädkalvar
Tillsammans med gårdens egen spannmål ger Kalvmix ett mycket smakligt och näringsrikt kalvkraftfoder som kalvarna börjar äta redan första levnadsveckan. Kalvmix  innehåller bl. a linfrökaka, potatisprotein och bryggerijäst vilket ger en bra kvalitet med  hög smältbarhet. Råvarorna är valda med stor omsorg för att ge kalven en god start i livet. Kalvmix finns som 25 kg, helpall och storsäck. 


Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare.