Koncentrat

Vårt koncentrat TOPPA är framtaget för bättre proteinutnyttjande, effektivitet, lönsamhet och med rätt fiberkvalitet.

 

Toppa Adda 24 är ett koncentrat för högavkastande mjölkkor. Fodret innehåller en högre nivå av stärkelse och protein av bra kvalitet och även högre andel fett. Utfodras tillsammans med grovfoder och spannmål eller i kombination med andra Nöt-produkter. Tillför balanserad aminosyrasammansättning. Fodret är sammansatt för att passa egenskaperna i ett normalt vallfoder och passar även till höga grovfodergivor. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 12 kg per djur och dag.

Toppa 26 är ett koncentrat för mjölkkor. Utfodras tillsammans med grovfoder och spannmål eller i kombination med andra produkter. Fodret tillför stoppande fiber och lägre andel protein, men protein av bra kvalitet. Fodret används tillsammans med med ett tidigt skördat grovfoder av hög kvalitet med högre råprotein och lätt nedbrytbar fiber. Bra även till spätt bete på försommaren. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 12 kg per djur och dag.

Toppa 27 är ett koncentrat för mjölkkor. Utfodras tillsammans med grovfoder och spannmål eller i kombination med andra produkter. Fodret tillför stoppande fiber och lägre andel protein, men protein av bra kvalitet. Fodret används tillsammans med med ett tidigt skördat grovfoder av hög kvalitet med högre råprotein och lätt nedbrytbar fiber. Bra även till spätt bete på försommaren. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 12 kg per djur och dag.

Toppa 28 är ett koncentrat för mjölkkor. Utfodras tillsammans med grovfoder och spannmål eller i kombination med andra produkter. Fodret har ett brett användningsområde och är sammansatt för att passa egenskaperna i ett normalt vallfoder. Komplettera foderstaten med  mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 12 kg per djur och dag.

Toppa 29 är ett koncentrat för mjölkkor som passar till grovfoder av hög till normal kvalitet. Den fungerar mycket väl till låg- och mellanmjölkare. För toppavkastning välj Toppa 28 eller komplettera med annat foder. Komplettera foderstaten med  mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 12 kg per djur och dag.

NYHET Toppa 30 Unik

Toppa 32 är ett koncentrat för mjölkkor. Utfodras tillsammans med grovfoder och spannmål eller i kombination med andra produkter. Fodret används tillsammans med grovfoder som har medel till lätt nedbrytbar fiber men med lägre proteininnehåll. Passar även till foderstater som kräver mer protein, exempelvis  Hp-massa och Majsensilage. Komplettera foderstaten med  mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 12 kg per djur och dag.

Toppa 34U är ett koncentrat för mjölkkor. Utfodras tillsammans med grovfoder och spannmål eller i kombination med andra produkter. Fodret är sammansatt för att passa egenskaperna i ett normalt vallfoder men med lågt råprotein . Passar även till foderstater som kräver mer protein, som Hp-massa och Majsensilage. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 12 kg per djur och dag. Passar även till hp-massa och majsensilage. Innehåller Urea.

Toppa Ess 35 är ett koncentrat för mjölkkor. Utfodras tillsammans med grovfoder och spannmål eller i kombination med andra produkter.Fodret innehåller lättsmält fiber och mycket protein. Fodret är anpassat till grovfoder av lägre kvalitet där fiberinnehållet kan tänkas påverka konsumtionsförmågan negativt. Tillför balanserad aminosyrasammansättning. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 12 kg per djur och dag.

Fetthaltshöjande foder

Toppa Mega 28 är ett koncentrat för mjölkkor. Utfodras tillsammans med grovfoder och spannmål eller i kombination med andra produkter .Fodret innehåller en hög nivå av våmstabilt fett samt extra tillsatt metionin för att matcha en hög mjölkproduktion. Fodret passar till ett grovfoder som har medel/lågt fiberinnehåll med en lätt nedbrytbar till normal  fiber. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 12 kg per djur och dag.

Toppa Mega 31 är ett koncentrat för mjölkkor som är sammansatt för att komplettera egenskaperna hos ett grovfoder som har ett lågt fiberinnehåll med en lätt nedbrytbar fiber och ett normalt proteininnehåll. Innehåller en högre andel av vomstabilt fett. Komplettera foderstaten med mineralfoder. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 12 kg per djur och dag.