Proteinmix


Våra proteinmixer FORMA är framtagna för bättre proteinutnyttjande och för bättre effektivitet och lönsamhet samt är optimerade på högvärdigt fett och protein.

 

Forma 17 är en råvarumix i pelletsform som ska likna ett tidigt skördat vallfoder och som kan användas till att ersätta delar av grovfoder i foderstaten. Fodret är anpassat framförallt till nötkreatur för att tillföra den viktiga fibern som idisslande djur behöver för sin vomfunktion. Basen i Forma 17 består i år av lättsmält betfiber som är kombinerad med andra råvaror, för att uppnå en kvalitet som hos ett tidigt skördat vallfoder. Forma innehåller inga tillsatta vitaminer och spårämnen och bör därför kompletteras med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. Fodret tillhandahålls i pelletsform eller som värmebehandlat mjöl i bulk/flakbil.

Forma 25 är en råvarumix som bidrar med både råprotein och fibrer till foderstaten. Basen i Forma 25 är betfiber som är kombinerad med råvaror för att uppnå en bestämd nivå av råprotein, energi och fiber. Eftersom råproteinet i Forma 25 är på en lägre nivå än våra övriga Forma proteinmixar, så kan den befintliga proteinmixen bytas ut mot en högre giva av Forma 25 och på så vis minska på andelen grovfoder i fodermixen. Fodret innehåller inga tillsatta vitaminer och spårämnen och bör därför kompletteras med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. Fodret tillhandahålls i pelletsform eller som värmebehandlat mjöl i bulk/flakbil.

Forma Näramix vbm är ett proteinrikt värmebehandlat mjölfoder av bland annat expromjöl, rapsmjöl och agrodrank. Fodret passar utmärkt i en mixer eller blandarvagn tillsammans med övrigt foder. Mjölstrukturen gör det lättare för fodret att blanda sig i mixen för en mer homogen blandning. Fodret innehåller inga tillsatta vitaminer och spårämnen och bör därför kompletteras med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. Fodret tillhandahålls i pelletsform eller som värmebehandlat mjöl i bulk/flakbil.

Forma Expromix pell är en proteinmix för nötkreatur, vår storsäljare! Innehåller expromjöl, raps, fett och agrodrank. Kan användas som proteinkälla både till växande rekryteringsdjur som är i behov av protein, likväl till mjölkkor som protein i foderblandning. Fodret innehåller inga tillsatta vitaminer och spårämnen och bör därför kompletteras med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. Fodret tillhandahålls i pelletsform eller som värmebehandlat mjöl i bulk/flakbil.

Forma Rapsmix vbm är en proteinrik råvarumix i värmebehandlad mjölform till nötkreatur som består av en blandning av drank, raps, soja, betfiber och fett. Fodret passar utmärkt i en mixer eller blandarvagn tillsammans med övrigt foder. Mjölstrukturen gör det lättare för fodret att blanda sig i mixen för en mer homogen blandning. Fodret innehåller inga tillsatta vitaminer eller spårämnen och bör därför kompletteras med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. Fodret tillhandahålls i bulk/flakbil.

Forma Betformix är en råvarumix som bestående av betfor, expromjöl, raps och fett. Fodret tillför lättsmält fiber och en del protein till foderstaten. Fodret innehåller inga tillsatta vitaminer och spårämnen och bör därför kompletteras med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. Fodret tillhandahålls i pelletsform eller som värmebehandlat mjöl i bulk/flakbil. 

Forma 39U pell är en råvarumix till nötkreatur. Utfodras tillsammans med grovfoder och spannmål eller i kombination med övriga produkter. Forma 39U tillför mycket och framförallt lättlösligt protein. Passar i alla typer av foderstater, även till foderstater med HP-massa och majsensilage. Fodret innehåller inga tillsatta vitaminer och spårämnen och bör därför kompletteras med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. Innehåller Urea och är därför inte lämplig för djur under 6 månader. Fodret tillhandahålls i pelletsform i bulk/flakbil.

Forma Mega 40 är en proteinmix med hög kvalitet av protein och fett och därmed ett bra val av proteinfoder till en fullfodermix. Utfodras exempelvis tillsammans med grovfoder och spannmål eller i kombination med andra produkter, t.ex. majsensilage och HP-massa i en fullfodermix. Fodret kan användas i blandfoderstater som behöver kompletteras med hög andel fett av hög kvalitet och/eller protein av hög kvalitet. Tillför en balanserad aminosyrasammansättning. Fodret innehåller inga tillsatta vitaminer och spårämnen och bör därför kompletteras med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. Fodret tillhandahålls i pelletsform eller som värmebehandlat mjöl i bulk/flakbil.  

Forma 41U pell utfodras tillsammans med grovfoder och spannmål eller i kombination med övriga produkter. Forma 41U tillför mycket protein, framförallt lättlösligt. Passar i alla typer av foderstater, även till foderstater med HP-massa och majsensilage. Fodret innehåller inga tillsatta vitaminer och spårämnen och bör därför kompletteras med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. Innehåller Urea och är därför inte lämplig för djur under 6 månader. Fodret tillhandahålls i pelletsform i bulk/flakbil.

Forma 44U pell utfodras tillsammans med grovfoder och spannmål eller i kombination med övriga produkter. Forma 44U tillför en mycket hög mängd protein, framförallt lättlösligt. Passar i alla typer av foderstater, även till foderstater med HP-massa och majsensilage. Fodret innehåller inga tillsatta vitaminer och spårämnen och bör därför kompletteras med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. Innehåller Urea och är därför inte lämplig för djur under 6 månader. Fodret tillhandahålls i pelletsform i bulk/flakbil.

Forma 43 pell är en råvarumix med hög andel soja. Fodret passar när behovet av kvalitetsprotein och energi är stort. Ett bra val till en fullfodermix där det inte finns behov av extra fett i foderstaten. Forma 43 bidrar med ett balanserat innehåll av aminosyror till foderstaten. Fodret innehåller inga tillsatta vitaminer och spårämnen och bör därför kompletteras med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. Fodret tillhandahålls i pelletsform i bulk/flakbil. 


Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare.