Grisfoder

Vi erbjuder ett brett fodersortiment för alla behov. Vi har ett komplett foderprogram för suggor, smågrisar och slaktsvin. 

I sortimentet finns både färdigfoder, koncentrat och premixer för att du ska kunna välja vad som passar din besättning bäst. Att utfodra med ett smakligt foder som är optimalt sammansatt är en grundläggande förutsättning för att få ett bra produktionsresultat. Vi arbetar alltid med att hitta den ekonomiskt bästa lösningen i varje enskilt fall.

Våra fodersäljare inom grisfoder har stor kunskap och erfarenhet inom allt som rör utfodring. Vi finns tillgängliga att ständigt hitta foderrelaterade förbättringar i din produktion.


2022-01-03 uppdaterar vi namnen på våra grisfoder. Innehållet och den goda kvaliteten är desamma.
Klicka här för en lista över de nya namnen. 


Suggor

Smågrisar

Slaktgrisar

Premixer

Vitaminer

Proteinfodermedel

Gristillbehör

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare

Generic placeholder image

Ett foder anpassat för den moderna grisen

En ökad daglig tillväxt och högre leveransvikt på samma uppfödningstid är resultat som Erik Petterson ser sedan gården i Bläsinge började använda G-plus i fodret till sina avvänjnings- och tillväxtgrisar. Sedan våren 2017 har Erik även gått över till Swedish Agros nya aminosyraprofil på samtliga foderkategorier.  Ett optimalt anpassat foder ökar lönsamheten på gården genom friska djur med en god tillväxt.

Läs mer