Grisfoder

Vi har ett komplett foderprogram för hela din besättning. Vi erbjuder ett brett fodersortiment för alla behov.

I sortimentet finns både färdigfoder, koncentrat och premixer för att du ska kunna välja vad som passar din besättning bäst. Att utfodra med ett smakligt foder som är optimalt sammansatt är en grundläggande förutsättning för att få ett bra produktionsresultat. Vi arbetar alltid med att hitta den ekonomiskt bästa lösningen i varje enskilt fall. Vi arbetar också mot ett fodersystem som är så hygieniskt optimalt som möjligt. Vi erbjuder kompletta rengöringsprogram av både foder- och vattensystem samt ett sortiment med vetenskapligt testade fodersyror som motverkar jäsning och bakteriebildning i fodret samt minskar syntetiskt tapp och skapar en god mikrobiell balans i mage och tarm. Våra grisfodersäljare har stor kunskap och erfarenhet inom allt som rör utfodring. Vi strävar alltid efter att du ska nå dina produktionsmål.


Färdigfoder

Koncentrat

Premixer

Vitaminer

Proteinfodermedel

Gristillbehör

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare

Generic placeholder image

Ett foder anpassat för den moderna grisen

En ökad daglig tillväxt och högre leveransvikt på samma uppfödningstid är resultat som Erik Petterson ser sedan gården i Bläsinge började använda G-plus i fodret till sina avvänjnings- och tillväxtgrisar. Sedan våren 2017 har Erik även gått över till Swedish Agros nya aminosyraprofil på samtliga foderkategorier.  Ett optimalt anpassat foder ökar lönsamheten på gården genom friska djur med en god tillväxt.

Läs mer