Ett foder anpassat för den moderna grisen


En ökad daglig tillväxt och högre leveransvikt på samma uppfödningstid är resultat som Erik Petterson ser sedan gården i Bläsinge började använda G-plus i fodret till sina avvänjnings- och tillväxtgrisar. Sedan våren 2017 har Erik även gått över till Swedish Agros nya aminosyraprofil på samtliga foderkategorier.  Ett optimalt anpassat foder ökar lönsamheten på gården genom friska djur med en god tillväxt.

Snabb tillväxt ger ökad lönsamhet


Erik Petterson bedriver smågrisproduktion med 280 suggor på gården Bläsinge belägen på sydöstra Öland. Erik bedriver driften och de tillhörande 100 hektar åkermark tillsammans med sin far Anders och Jimmy som är anställd. 

Erik har sedan våren 2017 använt Swedish Agros sortiment med ny aminosyraprofil som har givit ett gott resultat. Den nya aminosyraprofilen används både i färdigfoder och i koncentrat på gården. Smågrisar, nyavanda grisar och en grisningsavdelning utfodras med färdigfoder, Classic 63, och övriga djurkategorier utfodras med koncentrat, Basis 831 och Classic 631, i kombination med gårdens egna spannmål.

Suggor i rätt fysisk kondition

Ett väl anpassat foder tillsammans med regelbunden ekolodning för att anpassa en optimal fodergiva har som resultat givit suggor med ett bra hull inför grisning. Ett bra hull på suggan ökar hållbarheten och stärker hennes förmåga att kunna producera mjölk efter smågrisarnas behov, vilket ger en bra start på tillväxten.

Erik ekolodar suggorna innan avvänjning och normalt ligger suggornas ryggspäck enligt rekommendationerna för TN70 suggan på 12-14 mm vid avvänjning. Ett bra hull vid avvänjningen hjälper suggan att få en bra start på den nya dräktigheten och är således grunden för nästkommande kull. Den nya aminosyraprofilen möjliggör en högre fodergiva den sista tiden innan grisning då fostertillväxten är som störst. Den högre fodergivan ger större och livskraftigare grisar vid födsel.

Det nya digivningsfodret, Classic 63, fungerar mycket bra, säger Erik. Ökad ätlust och jämnare hull vid avvänjningen och tydliga samlade brunster är några av de effekter han har märkt.


En bra start syns i resultaten

Erik använder sig av Swedish New 141 till spädgrisarna i BB från 5 dagars ålder. Vår produktlinje Swedish New är speciellt utvecklad till spädgris och den nyavvanda grisen. Fodren är anpassade så att de kan användas från födsel till ca 12 kg levande vikt. Näringsprofilen är baserad på internationella riktlinjer. Alla New foder är baserade på råvaror som är lättsmälta. Vi har i dessa produkter satt stort fokus på yrkeskunskap, samt hög råvarukvalitet, vilket i sin tur leder till att man kan lyckas med en avvänjning utan tillsatts av medicinsk zink.

Swedish New 141 är anpassat för den unga grisen och innehåller extra treonin och tryptofan. Tryptofan ger ett bättre foderupptag, medan lågt sis protein tillsammans med extra treonin leder till en bättre tarmhälsa. Detta tillsammans med G-plus reducerar risken för diarré.


G-plus består av probiotiska och prebiotiska bakterier som gynnar tarmhälsan egna bakterier och missgynnar tillväxten av gramnegativa bakterier.


En snabb tillväxt ger ökad lönsamhet med ett foder för framtiden

Smågrisarna flyttas vid avvänjning till ett tillväxtstall där Erik använder avvänjningsfodret Grow 33 med G-plus i 7-12 dagar. Tidigare var han tvungen att ge avvänjningsfoder under en längre period, för att undvika diarré, då gav han det upp till 14-17 dagar. Med G-plus i fodret kommer grisen snabbare igång att äta och växa. Idag byter Erik foder till tillväxtfoder Grow 43 + G-plus redan vid 7-12 dagar utan att grisarna får diarré eller stannar i tillväxt.

Fodret med G-plus är väl anpassat för den nyavvanda tillväxtgrisens känsliga tarm och innehåller en kombination av prebiotiska och probiotiska bakterier som hjälper till att skapa en god tarmmiljö och förhindrar tillväxt av oönskade bakterier. Prebiotika är jästbakterier som stimulerar bakteriefloran som finns i tarmen och Probiotika är mjölksyrabakterier som gynnar tarmens goda bakterier. Som resultat återfinns jämna grisar med en ökad daglig tillväxt vilket har gett en högre leveransvikt på samma tid som tidigare.

Erik behöver inte heller använda medicinsk zink under avvänjningsperioden.  G-plus hjälper till att avvänja utan medicinsk zink och är ett bra alternativ för framtiden. 


 Ny aminosyraprofil

 • Bättre smågrisvitalitet tack vara ökad fodergiva i slutet av dräktigheten
 • Bättre hull vid tack vare ett foder skräddarsytt för suggan
 • Mindre MJ/ kg tillväxt tack vara bättre foderutnyttjande
   

 

 

 


 

 

 

G-plus

 • Förbättrad tarmhälsa ”skapar” en biofilm, som gör det svårt för oönskade bakterier att överleva i tarmen.
 • Probiotika angrips inte av grisens immunförsvar.
 • Probiotika förstärker grampositiva bakterier tex Bacillus, Lactobacillus & Streptococcus
 • Prebiotika stimulerar bakteriefloran , som redan finns i matsmältnings-systemet.
 • Hjälper till att kunna avvänja utan medicinsk zink.
   

 

 

 

 

 

 

 
För mer information om vårt foder, kontakta din säljare