Färdigfoder


Vi implementerar den senaste kunskapen och forskningen i våra optimeringsförslag till er och i vår rådgivning ute på stallgången. Vi ser till att ni får en seriös rådgivning, med vårt breda sortiment av råvaror finner vi en fullständig lösning som passar er besättning och era produktionsönskemål.


Vi besöker er efter behov, gärna tillsammans med er veterinär eller produktionsrådgivare. Rådgivningen består av gårdsbesök med efterföljande genomgång av produktionsnyckeltal och aktuell utfodring av vitaminer, mineraler, aminosyror och andra råvaror. För foderoptimering, kontakta din närmsta grisfodersäljare.