Sugga


Sin-/dräktighetsfoder


Swedish Basis Sin Bas
Swedish Basis Sin Bas är ett helfoder till dräktiga suggor. Fodret har bra råvaror, en låg råproteinnivå och en anpassad aminosyraprofil för att matcha kraven från dagens genetik. Swedish Basis Sin Bas används i ett 2-fodersystem med Swedish Classic Di Bas eller Swedish Classic Di Pre (se nedan) som difoder.

Swedish Basis Sin Pre
Swedish Basis Sin Pre är ett helfoder anpassat för dräktiga suggor. Fodret används med fördel till besättningar med många yngre suggor. Det kan också användas till äldre och större gyltor. Vid betäckning ska givan ökas alternativt ett betäckningsfoder användas. Fodret har bra råvaror, en låg råproteinnivå och en anpassad aminosyraprofil för att matcha kraven från dagens genetik. Swedish Basis Sin Pre används i ett 2-fodersystem med Swedish Classic Di Pre (se nedan) som difoder.
 

Difoder


Swedish Classic Di Bas
Swedish Classic Di Bas är ett helfoder som används till digivande suggor. Fodret har en väl anpassad aminosyranivå. Swedish Classic Di Bas passar en besättning med stabil produktion, där suggorna är i bra hull och används med fördel i ett 2-fodersystem med Swedish Basis Sin Pre som dräktighetsfoder. Foderbyte från dräktighetsfoder till Swedish Classic Di Bas bör göras ca en vecka innan grisning men kan göras tidigare, t.ex. i satelliter.

Swedish Classic Di Pre
Swedish Classic Di Pre är ett helfoder som används till digivande suggor och är speciellt utvecklat för besättningar med högproducerande suggor. Swedish Classic Di Pre har ett stabilt och brett råvaruinnehåll samt en hög energihalt. Lägre råprotein och en väl anpassad nivå aminosyror gör att suggorna mjölkar bra med mindre risk för smågrisdiarré, vilket ger tyngre grisar vid avvänjning. Den innehåller organisk syra och fytas som ökar smältbarheten på mineraler. Swedish Classic Di Pre används med fördel i ett 2-fodersystem med Swedish Basis Sin Pre som dräktighetsfoder. Foderbyte från dräktighetsfoder till Swedish Classic Di Pre bör göras ca en vecka innan grisning.
 

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare