Tillväxt


Avvänjning


Swedish Grow Avv Bas
Swedish Grow Bas är ett helfoder till smågrisar. Det kan med fördel användas som ett fas ett-foder tillsammans med Swedish Grow Väx Bas eller Swedish Grow Väx Pre (se nedan) som fas två, där övergången sker vid ca 20 kg. Fodret passar även bra som enhetsfoder från avvänjning till 30 kg. Swedish Grow Avv Bas är ett foder med bra råvaror, med hög smältbarhet, som är noga utvalda utifrån den avvanda grisens mage-och tarmsystem.

Swedish Grow Avv Pre
Swedish Grow Avv Pre är ett helfoder till smågrisar. Det kan med fördel användas som ett fas ett-foder tillsammans med Swedish Grow Väx Bas eller Swedish Grow Väx Pre (se nedan) som fas två, där övergången sker vid ca 15-20 kg. Det passar även bra som enhetsfoder från avvänjning till 30 kg. Swedish Grow Avv Pre är ett foder med stabila råvaror, med hög smältbarhet, som är noga utvalda utifrån den avvanda grisens mag- och tarmsystem. Fodret innehåller bland annat Gearplus som stärker och stimulerar tarmfloran och produktionen av enzymer.

Swedish Grow Avv Mild
Swedish Grow Mild är ett helfoder till smågrisar som används som ett enhetsfoder från start till ca 30 kg. Swedish Grow Avv Mild är ett helfoder med både lägre aminosyraprofil och lägre råprotein. Fodret innehåller flera olika proteinkällor med hög smältbarhet. Fodret är speciellt skonsamt för grisens mag- och tarmsystem och framtagen för en mild avvänjning och där med en försiktigare tillväxtstrategi.
 

Tillväxt


Swedish Grow Väx Bas
Swedish Grow Väx Bas är ett helfoder till yngre växande grisar. Det är avsett som tillväxtfoder för grisar från 2-3 veckor efter avvänjning fram till grisarna väger ca 30 kg. Swedish Grow Väx Bas är ett foder med väl anpassad aminosyranivå. Fodret är sammansatt för att ge en lugn och stabil tillväxt fram till 30 kg och ska inte användas under de 14 första dagarna efter avvänjning. Då rekommenderas ett fas ett- eller ett avvänjningsfoder.

Swedish Grow Väx Pre
Swedish Grow Väx Pre är ett helfoder till yngre växande grisar. Det är speciellt anpassat för utfodring mellan 18 till 40 kg. Swedish Grow Väx Pre kännetecknas av en skonsam proteinhalt och välbalanserad aminosyranivå. Det är helt vegetabiliskt, har en tillsatt stabiliserande syra samt en bred råvarubas. Swedish Grow Väx Pre är utformat för god köttansättning och för besättningar med hög tillväxtpotential. Fodret ska inte användas under de 14 första dagarna efter avvänjning. Då rekommenderas ett fas ett- eller avvänjningsfoder.
 

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare