Koncentrat


Vi implementerar den senaste kunskapen och forskningen i våra optimeringsförslag till er och i vår rådgivning ute på stallgången. Vi ser till att ni får en seriös rådgivning, med vårt breda sortiment av råvaror finner vi en fullständig lösning som passar er besättning och era produktionsönskemål.

Vi besöker er efter behov, gärna tillsammans med er veterinär eller produktionsrådgivare. Rådgivningen består av gårdsbesök med efterföljande genomgång av produktionsnyckeltal och aktuell utfodring av vitaminer, mineraler, aminosyror och andra råvaror. För foderoptimering, kontakta din närmsta grisfodersäljare.

Start- och tillväxtkoncentrat


Eminent Koncentrat
Helfoder - från ca 7 dagar till 14 dagar efter avvänjning. Utformad för besättningar med full fart på produktionen, dynamiska dagliga vinster samt fokus på foderförbrukning. Innehåller upp till fyra olika proteinkällor - alla med hög smältbarhet. Främjar tillväxt utan att sänka grisens välbefinnande. Prestarter som snabbt får igång grisen med att äta, medan huvudfokus ligger på välbefinnande och hälsa. Koncentrat som tillsammans med din egen spannmål bildar en kopia av Eminent Start. Inblandning i torrfoder ca 24%.

Gentle Koncentrat
Helfoder - från ca 7 dagar till 14 dagar efter avvänjning. Sammansatt på samma sätt som Eminent-serien, men är lägre i standardiserat smältbart råprotein. Huvudfokus ligger på välbefinnande och hälsa. Innehåller dessutom BioPro Antibac som är en blandning av organiska syror och fettsyror som tillsammans skapar en bra mikrobiell balans i tarm-systemet. Koncentrat som tillsammans med din egen spannmål bildar en kopia av Gentle Start. Inblandning i torrfoder ca 21%.

  • Kan användas vid utmaningar med små grisar vid avvänjning
  • För dig som vill undvika Vetzn
  • Högt innehåll av mjölkprotein, laktos och druvsocker
  • Säkerställer ett högt foderintag med bibehållen robusthet och välfärd


Swedish Grow Väx Konc.
Swedish Grow Väx konc. är ett smakligt kompletteringsfoder till smågrisar som ska kombineras med spannmål, vilket ger ett enhetsfoder. Foderstrukturen är värmebehandlat mjöl (VBM) för att säkerhetsställa optimal foderhygien. Swedish Grow Väx konc. är ett foder anpassat för en stark men stabil tillväxt med hög aminosyraprofil. Fodret har flera olika proteinkällor med hög smältbarhet vilket gynnar smågrisens tillväxt ytterligare. Inblandning i torrfoder ca 19%.
 

Suggkoncentrat


Swedish Basis Sin
Swedish Basis Sin är ett kompletteringsfoder till dräktiga suggor som ska kombineras med spannmål. Fodret är anpassat till dräktiga suggor som har ett behov av både hullåterhämtande samt tillväxt. Fodret har lägre råproteinnivå och en väl anpassad nivå på aminosyror för att matcha de nya kraven från dagens genetik. Swedish Basis Sin används med fördel i ett 2-fodersystem med Swedish Classic Di Konc. (se nedan) som ditidsfoder. Inblandning i torrfoder ca 25%.

Swedish Classic Di Konc.
Swedish Classic Di Konc. är ett kompletteringsfoder till digivande suggor som ska kombineras med spannmål. Fodret är anpassat till digivande suggor med höga krav på näringsinnehåll. Swedish Classic Di Konc. har en  lägre råproteinnivå som gör att suggorna mjölkar bra men med mindre risk för smågrisdiarré. Inblandning i torrfoder ca 30%.

Swedish Slakt Konc. Bas
Swedish Slakt Konc. Bas är ett kompletteringsfoder för slaktgrisar. Det kombineras med spannmål. Swedish Slakt Konc. Bas är ett stabilt koncentrat där fokus ligger på att användas från 25 kg till slakt och är anpassat för den nya genetiken. Fodret har potential för stabil tillväxt samt god köttansättning. Inblandning i torrfoder ca 18%.

Swedish Slakt Konc. Pre
Swedish Slakt Konc. Pre är ett kompletteringsfoder för slaktgrisar. Det kombineras med spannmål. Swedish Slakt Konc. Pre har en hög aminosyraprofil, är framtaget för att utnyttja grisens fulla potential från 25 kg till slakt och är anpassat för den nya genetiken. Fodret har potential för mycket hög tillväxt samt god köttansättning. Fodret används med fördel i ett tvåfas-system med Swedish Slakt Konc. Bas som fas två. Inblandning i torrfoder ca 18%.


Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare