Premixer


Med premixer behöver du inte kompromissa

Premixen är pricken över i:et


Tillsammans med den egna spannmålen och kompletterande proteinfodermedel är premixen pricken över i:et och innehåller alla de komponenter som saknas. Det är lätt att fasutfodra, vilket ger ett maximalt utnyttjande av alla foderkomponenter.
 

Rådgivning


Vi implementerar den senaste kunskapen och forskningen i våra optimeringsförslag till er och i vår rådgivning ute på stallgången. Vi ser till att ni får en seriös rådgivning, med vårt breda sortiment av råvaror finner vi en fullständig lösning som passar er besättning och era produktionsönskemål. Vi besöker er efter behov, gärna tillsammans med er veterinär eller produktionsrådgivare. Rådgivningen består av gårdsbesök med efterföljande genomgång av produktionsnyckeltal och aktuell utfodring av vitaminer, mineraler, aminosyror och andra råvaror. Därefter, mot bakgrund av våra mycket flexibla lösningar, optimerar vi den mest optimala lösningen för din besättning.

Vårt rådgivningskoncept inkluderar 

  • Stallgenomgång och foderanalys
  • Optimering av mineralförsörjning till alla djurgrupper, utifrån aktuell utfodring
  • Förslag till förbättringar utifrån besättningens sundhetsgrad och produktion
     

Premixer


Gårdsanpassat
Gårdsanpassade lösningar beräknas efter de råvaror som används i besättningen och tar höjd för aktuella förhållanden. Det är en flexibel och ekonomisk lösning som ger dig optimala förutsättningar. Gårdsanpassat foder är möjligt att justera löpande utefter råvaruanalyser, råvaruförändring, smittotryck, produktionsresultat med mera.

Standard
Vårt standardsortiment är sammansatt baserat på de senaste normerna och är en ekonomisk och kvalitativ lösning som täcker behovet i en genomsnittsbesättning. Sortimentet är framtaget med hänsyn till de senaste skördeanalyserna.

Här kan du läsa mer om hela vårt grisfodersortiment för hemmablandare


Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare