Proteinfodermedel


Sojamjöl

 
 • Proteinhalten ligger kring 45% och proteinkvaliteten är god. Energihalten och smakligheten är hög.
 • Sojamjöl kan användas som enda proteinkälla till samtliga djurgrupper
 • Sojamjöl kan levereras med flakbil, i småsäck eller i storsäck
   

Fiskmjöl

 
 • Fiskmjöl har en mycket hög proteinhalt (71%) och en mycket god aminosyrakvalitet
 • Fiskmjöl används främst till smågrisar eftersom smakligheten är mycket hög
 • Till suggor och slaktsvin kan fiskmjöl användas i begränsad omfattning
 • Fiskmjöl levereras i småsäck eller storsäck
   

Sojaproteinkoncentrat

 
 • Sojaproteinkoncentrat är baserat på processat sojamjöl där de antinutritionella substanserna är reducerade 
 • Sojaproteinkoncentrat håller en hög proteinhalt och tack vare tillverkningsprocessen är smältbarheten på proteinet mycket god
   

Potatisprotein

 
 • Potatisprotein är ett mycket smakligt proteinfodermedel som håller en hög proteinhalt 
 • Proteinkvaliteten är mycket god och proteinet har en hög smältbarhet


 

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare