Proteinfodermedel


Sojamjöl

 • Proteinhalten ligger kring 45% och proteinkvaliteten är god. Energihalten och smakligheten är hög
 • Sojamjöl kan användas som enda proteinkälla till samtliga djurgrupper
 • Sojamjöl kan levereras med flakbil, i småsäck eller i storsäck


Fiskmjöl

 • Fiskmjöl har en mycket hög proteinhalt, 71%, och en mycket god aminosyrakvalitet
 • Fiskmjöl används främst till smågrisar eftersom smakligheten är mycket hög
 • Till suggor och slaktsvin kan fiskmjöl användas i begränsad omfattning
 • Fiskmjöl levereras i småsäck eller storsäck


Sojaproteinkoncentrat

 • Sojaproteinkoncentrat är baserat på processat sojamjöl där de antinutritionella substanserna är reducerade
 • Sojaproteinkoncentrat håller en hög proteinhalt och tack vare tillverkningsprocessen är smältbarheten på proteinet mycket god


Potatisprotein

 • Potatisprotein är ett mycket smakligt proteinfodermedel som håller en hög proteinhalt
 • Proteinkvaliteten är mycket god och proteinet har en hög smältbarhet