Smågrisar

 

Swedish New Line

Swedish Grow Line

Smågrisfoder Tillväxtfoder

 

Vi erbjuder den optimala foderlösningen för varje gård med färdigfoder, koncentrat eller premixer

Vilken nivå passar dig?


Premiumnivå: för besättningar med höga krav på stabila råvaror, hög produktivitet och ett gott hälsoläge
Standardnivå: med något enklare sammansättning och råvarubas

Vi har även foder som är speciellt skonsamt för grisens mage och tarm och framtaget till besättningar med försiktigare tillväxtstrategi.

  • Avvänjningsfoder till smågrisar från födsel fram till 10-14 dagar efter avvänjning (åtgång cirka 5-7 kg). Därefter successiv övergång till ett tillväxtfoder under 3-5 dagar. 
  • Avvänjningsfoder till smågrisar som har behov av extra zink. Övergången till ett tillväxtfoder bör ske successivt under 3-5 dagar. Kan endast beställas efter föreskrivet recept från veterinär.
  • Tillväxtfoder till smågrisar från ca 2 veckor efter avvänjning fram till grisarna väger cirka 25kg.
  • Ung grisfoder, anpassat till yngre växande grisar, speciellt anpassat för utfodring mellan 17 till 40 kg. 
  • Enhetsfoder som kan utfodras från avvänjning fram till att grisen väger ca 25kg. 

Finns i värmebehandlat mjöl, pelletskross och pellets. 


Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare