Färdigfoder Nöt


Vårt färdigfoder heter GRUNDA och tillverkas i vår foderfabrik Kronan i Kalmar - en av Europas modernaste foderfabriker.

 

Grunda 170 är ett färdigfoder för mjölkkor med en sammansättning som kompletterar ett mycket bra och lättsmält grovfoder eller högkvalitativt bete. Grunda 170 innehåller en hög andel fibrer samt en anpassad nivå och kvalitet av protein för att passa i foderstater där en stor del av proteinbehovet uppfylls av grovfoder eller bete. Fibern, i kombination med bra grovfoder/bete, ger en bromsande effekt i vommen. Tack vare en längre uppehållstid i vommen ges mikroberna mer tid och effektiviteten i vommen förbättras. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda 190 är ett färdigfoder för mjölkkor anpassat för att komplettera grovfoder i normal kvalitet. Fodret kan användas som enda kraftfoder i de flesta foderstater där inget större proteinbehov föreligger. Grunda 190 kan också användas i kombination med andra produkter ur vårt nötsortiment. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag. 

Grunda 191 är ett lättsmält färdigfoder för mjölkkor som används när kvaliten på grovfodret är sämre och fiberinnehållet/fiberkvalitet kan tänkas påverka konsumtionsförmågan negativt. Används om Grunda 220 ger för mycket protein i den totala foderstaten. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med andra produkter ur vårt nötsortiment. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.   

Grunda Kalmar är ett färdigfoder för mjölkkor. Fodret bidrar med en hög andel vomlöslig fiber till foderstaten. Den lättlösliga fibern i fodret består av betfiber. Eftersom fodret har en lägre nivå stärkelse, går Grunda Kalmar utmärkt att kombinera med en del egen spannmål i foderstaten. Grunda Kalmar balanserar foderstater med hög andel lättlösligt protein i ensilaget eller det tidiga sommarbetet. Fodret kan även bidra till höjning av fetthalten i mjölken med sitt höga innehåll av smältbar fiber och den lägre stärkelsenivån. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med andra produkter ur vårt nötsortiment. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda Adda 185 är ett stärkelserikt högklassigt färdigfoder för mjölkkor, där delar av stärkelsen består av långsam majsstärkelse. Proteinet i fodret har en anpassad aminosyraprofil för att motsvara en hög produktion. Fodret passar även behov som uppstår då exempelvis grovfoder i stora mängder av medel eller hög kvalitet ingår i foderstaten. Grunda Adda 185 kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med andra produkter ur vårt nötsortiment. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda 210 är ett färdigfoder för mjölkkor. Fodret är anpassat till grovfoder med normal fiber och lägre proteinhalt samt i foderstater där proteinnivån i Grunda 190 inte räcker till. Grunda 210 kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med andra produkter ur vårt nötsortiment. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda 220 är ett färdigfoder för mjölkkor. Fodret innehåller hög andel lättsmält fiber och hög andel protein. Fodret är anpassat till senare skördat grovfoder där fiberinnehållet kan tänkas påverka konsumtionsförmågan negativt och/eller när det behövs mer protein i foderstaten. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med andra produkter ur vårt nötsortiment. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda 230 är ett färdigfoder för mjölkkor med extra fokus på pelletskvalitet för att fungera optimalt i robotutfodring. Fodret innehåller en hög andel protein och har en balanserad nivå mellan AAT ocg PBV. Fodret är anpassat till grovfoder med lägre proteininnehåll och en medelbra fiber. Grunda 230 är i många fall ett utmärkt val till HP-massa och majsfoderstater. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med andra produkter ur vårt nötsortiment. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda 235 är ett färdigfoder för mjölkkor. Fodret bidrar med en hög andel vomlöslig fiber till foderstaten tillsammans med en hög andel protein av god kvalitet. Den lättlösliga fibern i fodret består av betfiber. Eftersom fodret har en lägre nivå stärkelse går fodret att kombinera med en egen del spannmål i foderstaten. Fodret kan även bidra till höjning av fetthalten i mjölken med sitt höga innehåll av smältbar fiber och den lägre stärkelsenivån. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med andra produkter ur vårt nötsortiment. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.  

Grunda 240 är ett färdigfoder för mjölkkor som används när grovfodret inte ger tillräckligt mycket protein eller när HP-massa eller majsensilage utgör en betydande del av fodergivan. Fodret har en utmärkt aminosyraprofil med neutral till något stoppande fiberkvalitet. Grunda 240 har även en utmärkt fettsyraprofil. Kan med fördel användas som enda kraftfoder eller i kombination med andra produkter ur vårt nötsortiment. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.

Grunda 240 U är ett färdigfoder för mjölkkor. Fodret är anpassat till grovfoder med lägre proteinhalt, men också tillsammans med exempelvis proteinkrävande HP-massa och majsensilage. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med andra produkter ur vårt nötsortiment. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag. Produkten innehåller Urea. 

Grunda 260 U är ett färdigfoder för mjölkkor. Fodret är anpassat till grovfoder med mycket låg proteinhalt, men också tillsammans med exempelvis proteinkrävande HP-massa och majsensilage. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med andra produkter ur vårt nötsortiment. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag. Produkten innehåller Urea.


Fetthaltshöjande foder


Grunda Mega 180 är ett färdigfoder för mjölkkor. Fodret är anpassat till ett grovfoder som har normalt fiberinnehåll med en lätt nedbrytbar till normal fiber. Grunda Mega 180 innehåller en hög nivå vomskyddat fett samt har extra fokus lagts på vomskyddat metionin för att matcha en hög mjälkproduktion. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med andra produkter ur vårt nötsortiment. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.  

Grunda Mega 200 är ett färdigfoder för mjölkkor som kompletterar egenskaperna hos ett grovfoder med en lätt nedbrytbar fiber och en normal proteinhalt. Fodret innehåller en anpassad andel vomskyddat fett och en andel lättsmält betfiber. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med andra produkter ur vårt nötsortiment. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.    

Grunda 220 Mega är ett av våra premiumfoder som hjälper korna attt bibehålla en hög mjölkavkastning eller förbättra halterna. Fodret kompletterar egenskaperna hos ett grovfoder med en lägre nivå nedbrytbar fiber där fiberinnehållet kan tänkas påverka konsumtionsförmågan negativt. Fodret kan användas som enda kraftfoder eller i kombination med andra produkter ur vårt nötsortiment. Komplettera foderstaten med lämpligt mineralfoder ur vårt sortiment. För att inte överstiga fastställda halter av fodertillsatser får utfodring ske med högst 18 kg per djur och dag.  


Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare