Kalv- och ungdjursfoder


Ge den lilla kalven en bra start i livet. Använd kalvens tillväxtförmåga när underhållsbehovet är litet och tillväxtpotentialen stor. Vi har ett komplett fodersortiment till växande djur, från den lilla kalven och hela vägen framåt.


Glänsa Kalv - Ger kalven den bästa starten  
Glänsa Kalv är ett vidareutvecklat kalvkraftfoder med hög smaklighet och råvaror anpassade för den unga kalven. Kalven som i början, innan vomfunktionen är utvecklad, är enkelmagad har helt andra krav på råvaruegenskaper än en idisslare med utvecklad vomfunktion. Egenskaper i Glänsa Kalv ger förutsättningar för att minska problem med mag- och tarmstörningar.

Glänsa Muskel - För snabbväxande ungdjur
Glänsa Muskel är ett färdigfoder för intensiv köttproduktion med sikte på snabb tillväxt. Glänsa Muskel passar till köttproducerande djur i alla åldrar. Vid valet av kraftfoder är det främst ålder och intensitet i uppfödningen som har störst betydelse. Glänsa Muskel är optimerad för ett högre innehåll av strategiska aminosyror, vilket gör det möjligt att bättre utnyttja djurens tillväxtpotential när muskelansättningen är som störst. Komplettera med salt och mineraler vid behov.

Glänsa Atlet - För normalväxande ungdjur och slutgödning
Glänsa Atlet är ett färdigfoder avsett för växande djur där kravet på tillväxtintensiteten är av medelnivå. Glänsa Atlet har en högre stärkelseandel och passar därför även efter att de intensivt uppfödda köttdjuren passerat sin tillväxtoptimum efter ca 8-10 månaders ålder, beroende på ras. Glänsa Atlet passar även utmärkt till slutgödning av slaktkor som behöver öka hullet innan slakt. Komplettera med salt och mineraler vid behov.

Glänsa Kviga - Basfoder för kvigor och ungdjur
Glänsa Kviga är ett färdigfoder som i första hand ges till kvigor och ungdjur. Glänsa Kviga har en råproteinhalt som passar till normal utfodringsintensitet och fungerar bra tillsammans med grovfoder av medel till god kvalitet. Komplettera med salt och mineraler vid behov.

Glänsa Kompax - Koncentrat för växande ungnöt
Blanda in 25-50 % i spannmålen beroende på tillväxtkrav och grovfodermängd samt kvalitet. Komplettera med salt och mineraler vid behov.

Kalv I-Form - Unikt kraftfoder anpassat för spädkalvens särskilda behov UPPDATERAT RECEPT MED SELENJÄST & PROGUT EXTRA
Ett tidigt intag av kraftfoder är viktigt för att spädkalvar snabbt ska utvecklas till idisslare. Spädkalvens outvecklade vom ställer därför höga krav på smaklighet och smältbarhet på spädkalvfodret. Kalv I-Form är en smaklig 3 mm pellets som är särskilt framtagen för att stimulera aptiten och få friska kalvar med hög tillväxt. Råvarorna i Kalv I-Form är utvalda med stor omsorg för att ge ett foder som tidigt stimulerar vommens utveckling. Kalv I-Form innehåller, utöver korn och havre, sojamjöl, linfrökaka, potatisprotein och bryggerijäst. Potatisprotein har en hög smältbarhet och perfekt aminosyrasammansättning för kalven. Bryggerijäst bidrar till en god tarmhälsa. Det nya receptet innefattar selenjäst som tas upp mer effektivt ur tarmen och lagras i kroppen. Selenjäst förebygger muskeldegeneration. Kalv I-Form innehåller nu också Progut Extra som förbättrar immunförsvaret och motståndskraften mot bakterieinfektion då det binder E. coli och salmonella. Produkten innehåller hydroliserad S. cerevisiae och bidrar till bättre hälsa. Kalv I-Form finns som säckvara i helpall 750 kg eller Big bag 750 kg. Utfodringsråd: Se produktblad   

Kalvmix - Koncentrat till dig med egen spannmål, anpassat för kalvens särskilda behov UPPDATERAT RECEPT MED SELENJÄST & PROGUT EXTRA
Ett tidigt intag av kraftfoder är viktigt för att spädkalvar snabbt ska utvecklas till idisslare. Spädkalvens outvecklade vom ställer därför höga krav på smaklighet och smältbarhet på spädkalvfodret. Kalvmix är en smaklig 3 mm pellets som är särskilt framtagen för att stimulera aptiten och få friska kalvar med hög tillväxt. Råvarorna i Kalvmix är utvalda med stor omsorg för att ge ett foder som tidigt stimulerar vommens utveckling. Kalvmix innehåller sojamjöl, linfrökaka, potatisprotein och bryggerijäst. Potatisprotein har en hög smältbarhet och perfekt aminosyrasammansättning för kalven. Ett foder baserat på Kalvmix och spannmål ger ett högt innehåll av smältbart protein. Bryggerijäst bidrar till en god tarmhälsa. Det nya recptet innefattar selenjäst som tas upp mer effektivt ur tarmen och lagras i kroppen. Selenjäst förebygger muskeldegeneration. Kalvmix innehåller nu också Progut Extra som förbättrar immunförsvaret och motståndskraften mot bakterieinfektion då det binder E. coli och salmonella. Produkten innehåller hydroliserad S. cerevisiae och bidrar till bättre hälsa. Kalvmix finns som säckvara 25 kg eller Big bag 750 kg. Utfodringsråd: Se produktblad 


Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare