Mineralfoder


Vi ställer allt högre krav på dagens produktionsdjur. Vi vill utnyttja deras fulla genetiska potential vad gäller mjölk- och köttproduktion. Samtidigt förutsätter vi att de ska hålla länge, vara friska och fertila. Detta kräver optimal försörjning och balans mellan samtliga näringsämnen. Att utfodra för maximal produktion, fertilitet och hälsa kräver mer kunskap och engagemang än att tillgodose minimibehoven. Rätt mineralfoder kan vara det som lyfter resultaten till nästa nivå och därmed ökar lönsamheten.

 

Våra mineralfoder tillverkas på Vilomix i Staffanstorp.

Mineralfoder

Ger bästa lönsamhet

Mineraler, spårämnen och vitaminer är nödvändiga för att kroppen skall fungera optimalt. Djurens behov av näringsämnen varierar under dess livstid. Vid tidpunkten för kalvning utsätts immunförsvaret för stora påfrestningar. Under sintiden är det viktigt att ta hänsyn till såväl ko som kalv. Under höglaktationen ska kon producera maximalt samtidigt som hon ska blir dräktig igen. Växande djur har olika behov beroende av uppfödningsmodell och tillväxtmål. Ett väl sammansatt mineralfoder kan vara den avgörande faktorn för djurets fertilitet, hälsa och produktionskapacitet. Genom att tillsammans med Swedish Agros säljare göra en analys av förutsättningarna i din besättning får du goda förutsättningar att välja rätt mineralfoder och därigenom uppnå bästa lönsamhet. De mineraler och vitaminer som ingår i ett mineralfoder interagerar med varandra och med andra näringsämnen. För att välja rätt mineralfoder krävs kunskap om dessa interaktioner och om gårdens specifika förutsättningar. Särskilda utmaningar kopplade till mineral- och vitaminförsörjningen kan rättas till med val av rätt mineralfoder. Nyckeln till att välja rätt mineralfoder är en dialog mellan dig som kund och oss på Swedish Agro. Vi är specialiserade på mineralfoder och arbetar med detta dagligen. Dela med dig av dina förutsättningar så delar vi med oss av vår kunskap!

VitaMineral (VM)

Hälsa och fertilitet

VitaMineral riktar sig till besättningar med högt ställda krav på produktion, hälsa och fertilitet. Råvarorna är särskilt utvalda för hög tillgänglighet och smaklighet. Kompositionen på de sju mineralerna täcker in behovet i alla produktionsgrenar och de flesta foderstater. Hög tillgänglighet på spårämnen och hög vitaminisering säkerställer optimala förutsättningar för hög produktion och god hälsa. För att stärka djurens immunförsvar ytterligare och samtidigt öka foderutnyttjandet kan samtliga VM-mineraler levereras med den patenterade och vetenskapligt bevisade vomstimulerande tillsatsen Progut® Rumen. Kontakta oss så berättar vi mer. 

VitaMineral Fullfoder

För maximal flexibilitet

System med fullfoderutfodring är flexibelt och möjliggör användning av många olika fodermedel. Detta ställer delvis andra krav på mineralfodrets sammansättning, både råvaruval och innehåll. Många års erfarenhet av detta ligger till grund för kompositionen av våra fullfodermineraler. För maximal flexibilitet kan de tre mineralfodren användas var för sig, kombineras med varandra och/eller kompletteras med kalk och salt.

BasMineral (BM)

Direktutfodring

BasMineraler har en något enklare komposition. Innehållet täcker i de flesta fall grundbehovet av mineraler, spårämnen och vitaminer. Råvaruvalet gör dem särskilt lämpade för direktutfodring.

SinMineral

God start på livet och på laktationen

Sinkor har särskilda behov som är viktiga att beakta vid val av mineralfoder. Ett led i att förebygga kalvningsförlamning är att mineralfodret har hög surgörande effekt (lågt CAB-värde). Kalvningen är en stor påfrestning för såväl kon som kalven, därför är det viktigt att de båda är i så god kondition som möjligt. Det höga innehållet av spårämnen med hög tillgänglighet och den höga vitaminiseringen av våra sintidsmineraler ger rätt förutsättningar till en god start på livet och på laktationen.

PellviMin

Höga krav på smaklighet

Ett pelleterat mineralfoder är ett utmärkt val i besättningar som ställer extra höga krav på smaklighet. Våra pelleterade mineraler är användarvänliga och fungerar i alla typer av automatiserade system för mineraltilldelning.

GårdsMineral

Skräddarsytt mineralfoder

Om mineralbehovet hamnar utanför vårt standardsortiment har vi möjlighet att skräddarsy mineralfoder utifrån besättningens specifika förutsättningar. Kontakta din säljare så berättar vi mer.

Bli kund hos Swedish Agro

  1. Vi besöker dig
  2. Tillsammans går vi igenom förutsättningarna i din besättning
  3. Vi beräknar mineralfoderbehovet
  4. Du får ett förslag på rätt mineralfoder utifrån dina förutsättningar

Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare