Saltprodukter


ViloRock slickstenar är framställda från en speciell pressprocess vilket gör att de har en mycket god stabilitet och är vädertåliga. ViloFarm har utvecklat 6 stycken olika stenar speciellt anpassade till de specifika kraven som husdjuren så väl som vilt ställer.

Produktfakta

 

ViloRock Salt
ViloRock salt är en saltsten som består av rent salt. För en komplett foderstat är det viktigt att komplettera med natrium för djurets vätskebalans, aptit, välmående, ökad produktion och tillväxt. ViloRock salt passar bra till alla djurslag. 960 kg på helpall. Finns även på halvpall 480 kg.

ViloRock Multi
ViloRock multi är en saltsten med tillsatta spårämnen. Förutom salt innehåller stenen viktiga spårämnen som koppar, magnesium, jod, selen och zink som tillgodoser djurens intag av spårämnen. 960 kg på helpall.

ViloRock Magnesium
ViloRock magnesium är en saltsten med högt innehåll av magnesium. Magnesium är viktigt att tillsätta för en god muskelfunktion, benbildning och nervfunktion. Passar bra till nöt och häst. 960 kg på helpall.

ViloRock Sheep
ViloRock Sheep är en saltsten extra framtagen till får och lamm utan koppar. Innehåller viktiga spårämnen som jod, selen, magnesium och mangan. 960 kg på helpall.

ViloRock Wild
ViloRock Wild är en saltsten som är framtagen till vilt. Passar bra att fodra med både i hägn och ute i naturen till de vilda djuren som ofta lider utav salt och mineralbrist. 960 kg på helpall.


Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare