Vitaminer och spårämnen


PROVITAL är ett kompletteringsfoder till grisar och nötkreatur.

Produktfakta Provital

 

Provital ABDE

Provital ABDE ger ett allsidigt tillskott av vitaminer och spårämnen. Provital ABDE är i första hand avsett för grisar och andra enkelmagade djur. Provital ABDE används med fördel i samband med transport och omgruppering. Vid sjukdom bör alltid Provital ABDE ingå i behandlingen.

För att stimulera brunst hos både kor och grisar är ett tillskott av Provital ABDE ett säkert sätt att förbättra fruktsamheten. Idisslare med nedsatt vomfunktion behöver tillskott av B-vitaminer, då passar Provital ABDE mycket bra.

 

Provital ADE

Provital ADE är ett pelleterat kompletteringsfoder anpassat för idisslare. I foderstater utan större behov av kalcium och fosfor passar ofta Provital ADE bra. Förutom tillskott av A, D och E-vitamin tillför Provital ADE även spårämnen och magnesium.

Provital ADE kompenserar ett lågt innehåll av vitaminer i foderstaten under senvinter och vår. I samband med tillfälliga påfrestningar som omgruppering, transport eller sjukdom är Provital ADE ett utmärkt sätt att förstärka immunförsvaret. Provital ADE är en smaklig pellets som passar bra att använda både vid direktutfodring och i datafodervagnar.

 

Provital E-20

Provital E-20 är en koncentrerad E-vitaminprodukt med tillsats av selen. Produkten passar bra att använda när E-vitaminbehovet är stort t.ex. vid problem med oxidationssmak i mjölk, höga celltal eller juverinflammation. Provital E-20 är en smaklig produkt anpassad till idisslare. Den passar bra att använda både vid direktutfodring och i mix. Provital är tillåtetbedömd och kan användas i KRAV och ekologisk produktion.

 

Provital E-50

Provital E-50 är en pelleterat högkoncentrerad E-vitaminprodukt med tillsats av selen. Produkten passar bra att använda när E-vitaminbehovet är stort t.ex. vid problem med oxidationssmak i mjölk, höga celltal eller juverinflammation. Provital E-50 är en smaklig pellets anpassad till idisslare. Den passar bra att använda både vid direktutfodring och i datafodervagnar.

 

Kalmar ADE

Kalmar ADE är en granulerad vitaminprodukt främst till idisslare, där koncentrationen är anpassad till en hög dosering och därmed en jämnare inblandning i fullfoderblandare.

Kalmar ADE kompenserar ett lågt innehåll av vitaminer i foderstaten under senvinter och vår, eller vid problem med svaga brunster och många omlöp. I samband med tillfälliga påfrestningar som foderbyte, omgruppering, transport eller sjukdom är Kalmar ADE ett utmärkt sätt att förstärka immunförsvaret. Kalmar ADE passar även utmärkt att komplettera med i foderblandningar med en stor andel majsensilage. 


Har du frågor om vårt sortiment?

Kontakta din säljare