Persondatapolicy

 

Så här behandlar Swedish Agro dina personuppgifter


Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt.

Swedish Agro behandlar personuppgifter för affärsmässiga ändamål. Vi behandlar alltid alla personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning (GDPR).

Om du tar kontakt med oss på telefon eller e-post i något ärende, kommer ärendet och kontaktuppgifter behandlas av Swedish Agro.
 

Dina rättigheter

  • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
  • Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen
  • Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig och återkalla samtycke
  • Även i vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. 
  • Är du inte nöjd med vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.

 

Kontaktinformation

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontaktar du oss på följande adress:

info@swedishagro.se

Var god ange ditt fullständiga namn och kundnummer.

Personuppgiftsansvarig: Swedish Agro, Box 833, 391 28 Kalmar

Telefon: 0480-611 00

Organisationsnummer: 556858-3081

Om du inte hör av dig kommer vi att behålla dig i vårt register och affärssystem och ser fram emot fortsatt samarbete.