« Tillbaka


Inställd maskinvisning i Kalmar

2022-01-05

Till följd av de nyligen uppdaterade myndighetsdirektiven och den stora smittspridning som råder i nuläget har vi, efter noga övervägande och i samråd med berörda parter, beslutat att ställa in årets maskinvisning i Kalmar den 11-12 feb 2022. Smittspridningen förväntas öka ytterligare under januari – februari.

Det är givetvis mycket tråkigt att behöva fatta detta beslut såhär nära inpå visningen men försiktighetsprincipen måste gå först med hänsyn tagen till såväl kunder som medarbetare, leverantörer och övriga inblandade.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta:
Butik, lantbruk: Anders Bengtsson tfn 070-309 68 82
Maskin: Nicky Martinsson tfn 072-748 72 06