« Tillbaka


Så dina höstgrödor med hjälp av väderdata

2022-08-09

Det är snart tid att så dina höstgrödor. Vädret är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när du sår eftersom sådd vid icke optimala temperaturer påverkar dina grödors tillväxtprocess, och i förlängningen din skörd, negativt. Läs vidare för att lära dig mer om hur hyperlokal väderdata kan hjälpa dig när du sår.

”Såväder” i FieldSense-appen

Vad som är optimala väderförhållanden för sådd beror på ett flertal faktorer. Den viktigaste parametern är jordtemperaturen och dess stabilitet över tid. När du sår höstgrödor är det viktigt att se till att jordtemperaturen är optimal; inte för hög och inte för låg.

Såväder-analysen i FieldSense-appen hjälper dig att bevaka detta:

  1. Från appens startsida, tryck på en av dina väderstationer.
  2. I det nedersta fältet, tryck på ”Analyser”.
  3. I fältet ”Såväder”, tryck på ”Höstspannmål”.

Är marken körbar?

Att köra i fält under dåliga väderförhållanden kan göra mer skada än nytta. Försäkra dig om att rätt väderförhållanden råder när du arbetar genom att hålla koll på väderdata från stationen. Nederbörd och luftfuktighet är goda indikatorer för detta:

  1. Från appens startsida, tryck på en av dina väderstationer.
  2. I det nedersta fältet, tryck på ”Historia”.
  3. Du kan nu se din historiska väderdata.
  4. Tryck på de tre prickarna i verktygsfältet för att filtrera fram den väderdata du vill se.