« Tillbaka


Undvik varmgång i blandfodermixen

2023-06-14

Värme i blandfodermixar är ett typiskt problem under sommarmånaderna. Anledningen är en kraftig tillväxt av mikroorganismerna; bakterier, mögel och jäst, som finns naturligt i ensilage. Dessa mikroorganismer bryter ner fodret så att det förlorar energi (MJ) och blir oaptitligt.

Optimala förhållanden för tillväxt av bakterier, mögel och jäst

Under sommarmånaderna, när fodret tas ut och blandas, förbättras levnadsförhållandena för mikroorganismer. De förändrade temperatur-, syre- och fuktighetsnivåerna ger optimala förhållanden för mikroorganismerna. Temperaturen på snittytan eller under täckplasten är hög och förutsättningarna för mikroorganismerna förbättras ytterligare. På detta sätt är nedbrytningsprocessen redan igång. Praktiska tester och den klassiska komposteringsprocessen visar att temperaturer från cirka 20 grader C gör att nedbrytningsprocessen eskalerar. En stor del av bakterierna (svampar och vissa bakterier) lever bäst i syrerika (aeroba) förhållanden, och så snart det komprimerade ensilaget dras isär tillsätts syre. Ökat vatteninnehåll påskyndar också processen, eftersom vattenaktivitet är viktig för bakterier. Därför upplever många en signifikant försämring av fodrets hållbarhet när vatten tillsätts till rationen. Fodrets pH bör helst vara under 4 för att hämma tillväxten. Tyvärr ökar pH när proteinet i fodret bryts ner. Tillsatsen av kalk och natriumbikarbonat ger också en liten ökning av pH och levnadsförhållandena förbättras.


Kombination av torra syror träffar brett 

Fodret innehåller miljontals bakterier, jäst, mögel och sporer, och fördelningen och mängden varierar från en ensilagesilo till en annan. Således kommer det att finnas tillväxt av olika mikroorganismer och varierande orsaker till värmeproduktion. Genom att använda en kombination av torra syror är det möjligt att hämma ett bredare spektrum av mikroorganismer. Propionsyra, myrsyra och sorbinsyra är kända som karboxylsyror, som har ett pH mellan 2-5, och därför ses dessa syror som relativt svaga. Syror kan förekomma på flera olika sätt och de finns naturligt i växter, atmosfären och i kroppens egna celler. För att syror ska ha en stabiliserande effekt mot värme i fodret är det beroende av att fodret är relativt surt i sig. Propionsyra/kalciumpropionat har förmågan att hämma bakterier, mögel och jäst genom att tillsättas i helfoder. Optimala tillväxtförhållanden för dessa svampar och jästceller är vid pH mellan 4-6,5. Några kommer dock att kunna överleva vid pH-nivåer så låga som 1,5.

Myrsyra/kalcium och natriumformiat är främst bakteriedödande. Bakterier har optimala tillväxtförhållanden vid pH mellan 6-7,5, dvs vid neutralt pH. Vid pH under 4 är det inte längre möjligt för bakterierna att överleva.  Sorbinsyra/kaliumsorbat har en förmåga att reducera mögel och jäst. Sorbinsyror förekommer främst i bär och används ofta som konserveringsmedel i livsmedelsindustrin.


Test med Solvita TMR Cool visar effekt

Under våren genomförde Vilomix, som är ett bolag i vår koncern, ett praktiskt test kombinerat med laboratorieanalyser. Testet utfördes i två danska mjölkkobesättningar, där kombinationssyraprodukten Solvita TMR Cool användes. Ingredienserna i fodermixen blandades direkt efter varandra och foderprover togs från fodersträngen. Eurofins analyserade foderproverna med avseende på aeroba bakterier, jäst och mögel. Resultatet visade en halvering av antalet aeroba bakterier (mikroorganismer) mätt som CFU per g prov när 2-3 kg torrsyra tillsätts per ton helfoder. Mögeltillväxten reducerades till 1/10 jämfört med 0-provet, och jästtillväxten reducerades till 1/5 bit. Således är det möjligt att avsevärt begränsa tillväxten av mikroorganismer i komplett foder.


Undvik förluster orsakade av varmgång

Varmgång i blandfoder är lika med förlust av energi och pengar, men begränsas vid ett gott foder-management. God ensilagekvalitet, hög hygien och foderhantering minskar risken för värmeutveckling. Tyvärr är vissa skördar orsaken till dålig kvalitet, precis som en varm och fuktig sommar ökar risken för värme i fodret. Ensilage som är varmt har inte samma näringsinnehåll som när det analyserades och därför går kon miste om nödvändiga näringsämnen. En obalanserad foderration leder till produktionsminskning och försämrad hälsa. Samtidigt kommer en tillväxt i mögel att öka risken för toxiner - allt som allt, en dålig cocktail. Risken finns i alla kompletta foderblandningar, men kan hållas i schack med rätt torrsyrablandning.


Här kan du läsa mer om våra ensileringsmedel som råder bot på varmgång i fodermixen