« Tillbaka


Uppdaterat grisfodersortiment för hemmablandare

2021-12-10

Utformat utefter de senaste rönen för att säkra optimal tillväxt och god hälsa.

Sortimentet innehåller foder för diande smågrisar, smågrisar under avvänjning, suggor och slaktsvin.

Eftersom grisens foderupptag är avgörande för hur den kommer att prestera jobbar vi med hög smaklighet. För att få friska och starka grisar fokuserar vi, med hjälp av fodrets innehåll, på att bibehålla den rätta bakterienivån i mag- och tarmkanalen. Vi implementerar den senaste forskningen och kunskapen i våra optimeringsförslag och skräddarsyr en lösning för din besättning och dina produktionsönskemål.

Läs mer här eller kontakta någon av våra grisfodersäljare för mer information och beställning.