« Tillbaka


Vi följer utvecklingen noga

2020-03-20

Information gällande Covid-19 (Coronavirus)

Vi på Swedish Agro sätter våra medarbetares och kunders hälsa främst. I ljuset av rådande omständigheter försöker vi, i linje med gällande myndighetsinstruktioner, agera ansvarsfullt och med försiktighet.

Kundarrangemang
Alla planerade närliggande arrangemang (t.ex. maskinvisningar, växtskyddsträffar, utbildningar m.fl.) har skjutits upp tills vidare. Detta gäller i första läget perioden fram till påsk.

Resande
Våra resor utomlands har ställts in och vi har minskat resandet inom landet mellan våra anläggningar och använder oss av digitala möten i största möjliga mån så länge det är praktiskt möjligt.

Vår personal
Vi värnar om vår personal och uppmanar att stanna hemma vid sjukdom samt att förebygga sjukdom genom förstärkt hygien. Vi går ut med löpande information till all personal. 

Just nu bedömer vi att Coronaviruset har en liten påverkan för vår verksamhet vilket vi hoppas fortsätter.

Vi följer löpande utvecklingen och försöker anpassa och justera oss och vår verksamhet efter de krav och riktlinjer som kommer från myndigheterna.