Pressmeddelande


Kalmar den 21 oktober 2019

Swedish Agro AB anställer Per Ullberg som Marknadschef

Swedish Agro AB har per den 1 maj 2020 anställt Per Ullberg som Marknadschef med det operativa ansvaret för bland annat spannmålshandeln i Mellansverige samt produktområde utsäde. 

Anställningen av Per Ullberg är en naturlig följd av den starka utveckling som bolaget allt sedan starten haft. Inte minst skapar Swedish Agros kraftiga expansion i området en möjlighet att få full användning av de kompetenser Per besitter. 

- Det är en utmärkt tidpunkt för Swedish Agro AB att anställa en Marknadschef med ansvar för bland annat spannmålshandeln i Mellansverige, med ett speciellt fokus på Värmland, utsäde samt bolagets marknadskommunikation. Swedish Agro AB har utvecklats starkt under de senaste åren och gått från att vara en regional till nationell aktör, där Pers erfarenhet och kompetenser kan användas på bästa sätt. Jag är säker på att Per Ullberg kommer att bidra till en fortsatt positiv utveckling för bolaget, säger Björn Skogsberg, VD för Swedish Agro AB. 

Per Ullberg är 45 år och har under de senaste 10 åren skaffat sig en gedigen erfarenhet från liknande roller. 

För ytterligare information, kontakta:
Björn Skogsberg
VD Swedish Agro
tlf. +46 (0)705-570625