Delbetalningspriser skörd 2023

Härmed presenteras 2023 års a'conto/delbetalningspriser för skörd 2023.
Kvalitets- och andra prisregleringar görs på dessa priser i samband med avräkning.
 

Gröda kr/kg
  a'conto
Kvarnvete 1,77
Vårvete Kvarn 2,02
Fodervete 1,67
Maltkorn 2,02
Foderkorn 1,52
Grynhavre 1,82
Foderhavre 1,32
Råg 1,52
Foderråg 1,32
Rågvete 1,52
Foderärt 2,32
Åkerböna 2,22
Oljeväxter 3,02
KRAV Kvarnvete 1,77
KRAV Vårvete 2,02
KRAV Fodervete 1,67
KRAV Foderkorn 1,52
KRAV Maltkorn 2,02
KRAV Foderhavre 1,32
KRAV Foderärt 2,32
KRAV Åkerböna 2,22
KRAV Oljeväxter 5,00
KRAV Rågvete 1,52
KRAV Råg 1,52
KRAV Grynhavre 1,82