Kontraktsalternativ


Skördeavtal – ett klassiskt skördeavtal
I skördeavtalet tecknar du vilken gröda, sort och volym du vill leverera till oss i skörd mellan 16 juli-15 oktober. Torkad såväl som otorkad spannmål, trindsäd, oljeväxter och majs. För majs gäller leveranser fram till 1 november. A'conto betalas ut ca 30 dagar efter leverans och prissättning, en slutbetalning sker i december skördeåret. Tecknad volym får variera +/-10%. Överskjutande volym avräknas med Swedish Agros dagspris leveransdagen. Sista kontraktsdag 31 maj och kontraktstillägg 6 öre per kilo.

Avtalsfri leverans i skörd – för dig som är osäker på volymen
Leveranser som sker i skörd utan ett avtal. Ett a'conto betalas ut 30 dagar efter leverans. Prissättning sker i december skördeåret, baserat på skördeavtalet utan kontraktsersättning. Här finns ingen volymbegränsning.

Inlagringsavtal – för dig som vill följa marknaden
Leveranser som sker i skörd där lantbrukaren väljer att prissätta levererad spannmål, trindsäd, oljeväxter och majs efter Swedish Agros dagspris under året. Priset för denna tjänst är 9 öre/kg om priset tecknas innan 31 december, 12 öre/kg innan 31 mars, 15 öre/kg innan 31 maj. Görs inte detta blir det dagspriset 31 maj som noteras som slutbetalning. Tecknad volym får variera +/-10%. Överskjutande volym avräknas med Swedish Agros dagspris leveransdagen.

Fastprisavtal – ett klassiskt avtal med fast pris 
Ett fast pris tecknas för spannmål, trindsäd, oljeväxter och majs gällande gröda, sort, kvalitet, volym och leveranstidpunkt. Går att teckna både för skördeleverans och lagerleverans. Volymavvikelse på -5% accepteras. Nedklassad vara regleras med kvalitetsdifferensen mellan kvarn/malt och foderkvaliten i Swedish Agros dagspris leveransdagen.

Duoavtal – för dig som vill veta priset
Ett fast pris tecknas för spannmål, trindsäd, oljeväxter och majs gällande gröda, sort, kvalitet, volym och leveranstidpunkt. Går att teckna både för skördeleverans och lagerleverans. I detta kontrakt bestäms både kvarn-/maltpriset och priset på en eventuellt nedklassad gröda vid kontraktstecknandet. Volymavvikelse på +/- 5% accepteras.
 

Vill du teckna ett spannmålsavtal?

Kontakta din säljare