Frågor & svar


Vad händer om jag inte uppfyller volymen i skördeavtalet?
Exempel: 
Den tecknade volymen på skördeavtalet är 100 ton. För att uppfylla kontraktet måste 90 ton levereras in.
Inleveransen blir 70 ton. Volym att ersätta blir 90-70 ton=20 ton (20 000 kg).
Prissättning för ersättningsvolymen blir då Swedish Agros dagspris 16 oktober - skördeavtalets pris i december skördeåret.
Pris ersättningsvolym blir Swedish Agros dagspris 16 oktober, 2,30 kr/kg - skördeavtalets pris i december skördeåret, 2,10 kr/kg - 20 öre/kg *20 000 kg ger - 4000 kr som blir differentsavräknat lantbrukaren.

Vad händer om jag inte uppfyller volymen i fastprisavtalet eller duoavtalet?
Exempel: 
Den tecknade volymen på leveransavtalet är 100 ton. För att uppfylla kontraktet måste 100 ton levereras in.
Inleveransen blir 80 ton. Volym att ersätta blir 100 ton=20 ton (20 000 kg).
Prissättning för ersättningsvolymen blir då Swedish Agros dagspris första vardagen efter leveransperiodens utgång – det uppgjorda kontraktspriset.
Pris ersättningsvolym blir Swedish Agros dagspris 2,30 kr/kg - kontraktspriset 2,10 kr/kg. - 20 öre/kg *20 000 kg ger - 4000 kr som blir differentsavräknat lantbrukaren.

Vad händer om jag inte uppfyller kvalitén i fastprisavtalet?
Exempel:
Kontraktet är på maltkorn/kvarnvara.
Inleveranserna blir nedklassade till foderkorn/fodervara.
Nedklassad vara regleras med kvalitetsdifferensen mellan kvarn/malt och foderkvaliten i Swedish Agros dagspris leveransdagen.
Exempel. Fastpris på tecknat maltkornskontrakt 2,30 kr/kg. Levererad vara klassas ner till foderkorn. Swedish Agros dagspris är vid leverans 3,30 kr/kg för maltkorn. 
Swedish Agros dagspris för foderkorn är 3 kr/kg. Skillnaden är 30 öre/kg. Denna skillnad dras från det avtalade priset 2,30 kr/kg-0,3 kr/kg= 2 kr/kg,

Måste jag leverera min spannmål på uppgjorda avtal?
Leveransplikt gäller i alla våra avtal. Ouppfyllda kontrakt kan aldrig generera någon tilläggsbetalning. Ersättningskrav beräknas enligt villkoren för respektive avtal.