Frågor & svar


Vad händer om jag inte uppfyller volymen i skördeavtalet?
Exempel: 
Den tecknade volymen på skördeavtalet är 100 ton. För att uppfylla kontraktet måste 90 ton levereras in.
Inleveransen blir 70 ton. Volym att ersätta blir 90-70 ton=20 ton (20 000 kg).
Prissättning för ersättningsvolymen blir då Swedish Agros dagspris 16 oktober - skördeavtalets pris i december skördeåret.
Pris ersättningsvolym blir Swedish Agros dagspris 16 oktober, 2,30 kr/kg - skördeavtalets pris i december skördeåret, 2,10 kr/kg - 20 öre/kg *20 000 kg ger - 4000 kr som blir differentsavräknat lantbrukaren.

Vad händer om jag inte uppfyller volymen i fastprisavtalet eller duoavtalet?
Exempel: 
Den tecknade volymen på leveransavtalet är 100 ton. För att uppfylla kontraktet måste 95 ton levereras in.
Inleveransen blir 80 ton. Volym att ersätta blir 95-80 ton=15 ton (15 000 kg).
Prissättning för ersättningsvolymen blir då Swedish Agros dagspris första vardagen efter leveransperiodens utgång – det uppgjorda kontraktspriset.
Pris ersättningsvolym blir Swedish Agros dagspris 2,30 kr/kg - kontraktspriset 2,10 kr/kg. - 20 öre/kg *15 000 kg ger - 3000 kr som blir differentsavräknat lantbrukaren.

Vad händer om jag inte uppfyller kvalitén i fastprisavtalet?
Exempel: 
Kontraktet är på maltkorn/kvarnvara.
Inleveranserna blir nedklassade till foderkorn/fodervara.
Prissättning för ersättning blir då kvalitetsskillnaden i kr mellan kvarn-/malt- och foderkvalité i skördeavtalet i december skördeåret. Är skillnaden mellan maltkorn och foderkorn 30 öre/kg så avräknas - 30 öre/kg på det uppgjorda kontraktspriset.

Måste jag leverera min spannmål på uppgjorda avtal?
Leveransplikt gäller i alla våra avtal. Ouppfyllda kontrakt kan aldrig generera någon tilläggsbetalning. Ersättningskrav beräknas enligt villkoren för respektive avtal.