Slutpriser årets skörd

Årets skördeleveranspriser för spannmål, oljeväxter och trindsäd är klara och presenteras här nedan för två separata geografiska områden.

Notera att priserna inkluderar kontraktstillägg för dem som valt att teckna Leveransavtal med oss senast den 15 juni 2018.

För höst- och vårvete, även fodervete, är vid första avräkningstillfället efter skörd, positiva regleringar för bl a protein och falltal gjorda som höjer slutpriset ytterligare

Slutreglering och utbetalning av merbetalning sker per omgående för alla grödor.

Slutpriser för 2018 års skörd

 

Skördeområde (alla priser i kr/kg)
Artikel

Sverige

Värmland

Höstvete Kvarn 1,81 1,71
Vårvete Kvarn 1,85 1,75
Vårvete Quarna 1,95 1,90
Fodervete 1,77 1,66
Maltkorn 2,04 2,01
Foderkorn 1,76 1,70
Grynhavre 2,11 2,04
Foderhavre 1,79 1,74
Höstråg Kvarn 1,71 1,81
Rågvete 1,72 1,64
Foderärt 2,14 2,06
Åkerböna 2,14 2,06
Oljeväxter 3,50 3,36
Höstvete Kvarn KRAV 3,60 3,70
Vårvete Kvarn KRAV 3,95 3,95
Fodervete KRAV 3,20 3,19
Foderkorn KRAV 3,15 3,08
Foderhavre KRAV 3,20 3,16
Grynhavre KRAV 3,54 3,66
Foderärt KRAV 4,05 3,97
Åkerböna KRAV 4,15 4,07
Oljeväxter KRAV 9,10 8,94

 

Slutpriser skörd 2018 redovisade inkl ev kontraktstillägg. Frakt-, kvalitets-, SFO och SLF regleringar frånräknas ovan priser.